Szanowni Rolnicy - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

Szanowni Rolnicy

Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac związanych z koszeniem, prasowaniem i transportem płodów rolnych oraz och składowaniem w czasie tegorocznych żniw.

Rolniku, przed rozpoczęciem prac żniwnych sprawdź stan techniczny maszyn i urządzeń oraz usuń stwierdzone usterki:

 • załóż brakujące osłony na wały przegubowo-teleskopowe i inne ruchome części maszyn i urządzeń;
 • przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia czy usuwania zapchania np. podbieracza prasy, wyłącz napęd, zgaś slilnik ciągnika i odczekaj aż elemnty będące w ruchu zatrzymają się;
 • pamiętaj, aby nikt nie przebywał w pobliżu pracujących maszyn;
 • wchodząc do kabiny ciągnika, kombajnu czy na jego pomost bądź skierowanym twarzą w kierunku maszyny. Schodź w taki sposób, aby pamiętać o trzech punktach podparcia;
 • nie pracuj kombajnem z rozłożoną rurą wyładowczą na polu, na którym znajdują się słupy linii energetycznych lub inne przeszkody;
 • rozładunek ziarna z kombajnu na przyczepę organizuj tak, aby nie odbywał się pod przebiegającymi nisko nad polem przewodami linii energetycznych.

Zadbaj o bezpieczeństwo transportu:

 • pojazdy wyposaż w trójkątne tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się i w sprawne układy sygnalizacyjno-oświetleniowe;
 • maszyny transportuj w pozycji transportowej;
 • zabezpiecz ładunek przezd zmianą położenia i pamiętaj, że jego wysokość może wynosić maksymalnie 4m.;
 • materiały sypkie przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej zabezpieczonej, np. plandeką;
 • nie przewoź ludzi na błotnikach, zaczepach, pomostach kombajnów i na przyczepach, a do zejścia z załadowanej przyczepy stosuj odpowiednio długą drabinę.

Szanowny Rolniku, pamiętaj o bezpieczeństwie pożarowym w czasie prac żniwnych:

 • ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy, umieszczony w łatwo dostępnym miejscu w razie potrzeby użycia. Zaspoznaj się z zasadami jego obsługi;
 • przeprowadzaj obsługę codzienną maszyn, usuwaj plewy i kurz, co ogranicza ryzyko wystąpienia pożaru;
 • przy obsłudze maszyn podczas zbioru płodów rolnych i ich transportu nie pal tytoniu, a w miejscach składowania palnych płodów rolnych nie używaj także otwartego ognia;
 • przy sytuowaniu stogów zachowaj bezpieczne odległości.