Spotkania w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo …” - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

Spotkania w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo …”

Funkcjonariusze ostrzeszowskiej komendy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną w Ostrzeszowie na bieżąco przeprowadzają spotkania z uczestnikami koloni realizując w ten sposób zadania wynikające z ogólnopolskiej akcji, pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo …”

Realizując działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa podczas wakacji ostrzeszowscy policjanci przy współpracy strażaków inicjują oraz przeprowadzają spotkania z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą na terenie naszego powiatu. Tematem przewodnim jest bezpieczeństwo nad wodą skierowane głównie do osób przybywających nad akwenami wodnymi oraz korzystających z ostrzeszowskiej pływalni. Podczas spotkań uczestnicy dowiadują się w jaki sposób nieodpowiednie zachowanie, niestosowanie się do regulaminów czy zwykłe przecenienie swoich umiejętności może przyczynić się utraty zdrowia lub życia.

Jednakże dbając nie tylko o bezpieczeństwo nad wodą przedstawiciele policji oraz straży przypominają m.in. o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, podczas korzystania z Internetu, skutkach zażywania dopalaczy oraz innych środków odurzających, jak również o zasadach udzielania pierwszej pomocy, a także zachowania się na terenach leśnych zwłaszcza w okresie suszy oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo apelujemy o zdrowy rozsądek podczas spędzania wolnego czasu oraz letniego wypoczynku.

 

 

M.H.