Spotkanie w Przedszkolu Misia Uszatka - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

Spotkanie w Przedszkolu Misia Uszatka

W miniony piątek funkcjonariusz Wydziału Prewencji odwiedził Przedszkole Misia Uszatka w Ostrzeszowie. Spotkanie było okazją do przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa nie tylko na drodze.

W piątek 27 października 2017 roku policjantka Wydziału Prewencji ostrzeszowskiej komendy odpowiadając na zaproszenie dzieci oraz grona pedagogicznego, odwiedziła Przedszkole nr 6 w Ostrzeszowie im. Misia Usztka.

Tematem dialogu było bezpieczeństwo dzieci nie tylko w aspekcie ruchu drogowego. Po krótkim wprowadzeniu i przypomnieniu zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz znajomości podstawowych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, policjantka poruszała również kwestie dotyczące bezpieczeństwa podczas przewożenia dzieci w pojazdach czy odpowiedniego zachowania się wobec osób nieznanych.

Przypomniano również numery alarmowe do poszczególnych służb ratowniczych oraz zapewniono dzieci, że dzwoniąc pod nie mogą uzyskać niezbędną pomoc przy przypadku zaistnienia trudnej sytuacji.