Odwiedziny posesyjne u osób zamieszkujących samotnie - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

Odwiedziny posesyjne u osób zamieszkujących samotnie

Odwiedziny posesyjne to jedna z form działań prewencyjnych ukierunkowanych na osoby nieporadne życiowo czy zamieszkujące samotnie. Pozwalają one na wgląd w sytuację osób będących m. in. pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej.

W ramach działań prewencyjnych prowadzonych w okresie jesienno-zimowym ukierunkowanych na osoby bezdomne, mieszkające samotnie czy nieporadne życiowo, dzielnicowi z Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie odwiedzili w miniony piątek, tj. 15.12.2017 roku kilku podopiecznych.

Kontrola w miejscach zamieszkania tych osób pozwala na wgląd w ich sytuację bytową oraz monitorowanie na bieżąco stanu ich zdrowia. Często osoby te otrzymują wsparcie materialne z Ośrodków Pomocy Społecznej, które nie zawsze wykorzystywane jest zgodnie z przeznaczeniem. Zarówno dzielnicowi jak i pracownicy socjalni posiadają informacje o osobach, które zamieszkują samotnie na terenie służbowym przez nich nadzorowanym lub otrzymują informacje o takich osobach od okolicznych mieszkańców.

Działania policjantów każdego ogniwa obejmują także kontrolę pustostanów, ogródków działkowych, miejsc ogólnodostępnych, tj. dworce PKS i PKP oraz innych miejsc gromadzenia się osób w poszukiwaniu schronienia przed zimnem.

Pamiętajmy też, że nie każda osoba leżąca na chodniku czy ławce jest osobą pod wpływem alkoholu. Warto do takiej osoby podejść i sprawdzić co się dzieje, gdyż może się okazać, że dzięki naszej interwencji uratujemy zdrowie lub życie osobie, która właśnie potrzebuje pomocy.

W przypadku ujawnienia osób w okolicach miejsc naszego zamieszkania nie bójmy się interweniować i wezwać pomoc. W takich przypadkach prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrzeszowie, Strażą Miejskąj lub pracownikami Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka!

 

Autor: Magdalena Hańdziuk