Prelekcja dla kursantów z Ośrodka Szkolenia Kierowców - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

Prelekcja dla kursantów z Ośrodka Szkolenia Kierowców

W ramach realizacji zadań profilaktyczno-edukacyjnych funkcjonariusz z Wydziału Prewencji przeprowadził w miniony poniedziałek prelekcję dla kursantów z Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Realizując zadania z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, a także z uwagi na zdarzenia drogowe zaistniałe w minionym roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego, profilaktyk społeczny Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie cyklicznie prowadzi prelekcje w Ośrodkach Szkolenia Kierowców.

Spotkania przeprowadzane są w oparciu o prezentację ukazującą przyczyny i skutki negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Oprócz materiałów filmowych społeczeństwu prezentowane są zdjęcia ze zdarzeń drogowych. Celem prowadzonych pogadanek profilaktycznych jest uświadomienie przede wszystkim kierującym pojazdami, jak niebezpieczna jest jazda z nadmierną prędkością, pod wpływem alkoholu czy korzystanie z telefonów komórkowych podczas jazdy oraz ukazanie skutków, niejednokrotnie tragicznych, brawury kierujących, a także niestosowania się do obowiązujących przepisów.

W okresie jesienno-zimowym szczególna uwaga zwracana jest na edukację w zakresie używania elementów odblaskowych. Uczestników spotkań funkcjonariusze zachęcają do używania ich nie tylko poza obszarem zabudowanym, gdyż do wielu zdarzeń z udziałem pieszych dochodzi mimo wszystko w rejonach przejść dla pieszych.

Na zakończenie spotkania przyszłym kierowcom przekazano zawieszki mające przypominać o tym, aby zawsze bezpiecznie docierać do celu podróży.

 

Autor: Magdalena Hańdziuk