Spotkania profilaktyczne "Bezpieczne Ferie 2018" - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

Spotkania profilaktyczne "Bezpieczne Ferie 2018"

Okres poprzedzający rozpoczynające się w poniedziałek 12 lutego br. ferie zimowe, do czas spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Podczas prelekcji ich uczestnikom wskazywano zagrożenia, z jakimi można spotkać się w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

W dniu 06.02.2018 roku profilaktyk społeczny ostrzeszowskiej komendy, odpowiadając na zaproszenie dyrekcji i grona pedagogicznego, spotkał się z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.

Tematem przewodnim pogadanek z dziećmi klas I-III było przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku, a także zachęcenie do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, oczywiście pod nadzorem osób dorosłych.

W klasach IV oprócz prelekcji o bezpiecznych zachowaniach podczas zimowych zabaw wskazano na zagrożenia jakie niesie za sobą nawiązywanie kontaktów z osobami nieznanymi, które chcąc wykorzystać niewiedzę osób nieletnich, zachęcają ich do spróbowania środków, które są ustawowo zabronione. Omówiono również w jakiej postaci mogą występować tego rodzaju środki i jak niebezpieczne jest ich stosowanie.

Z uczniami klas V-VII omówiono tematykę dotyczącą narkotyków i dopalaczy w oparciu o prezentację pt. "Dopalacze niszczą życie". W trakcie spotkania omówiono szkodliwość działania środków odurzających na organizm młodego człowieka oraz zachowania osób po ich zażyciu. Z młodzieżą poruszono również kwestię odpowiedzialności prawnej osób nieletnich w związku z czynami demoralizacyjnymi, czynami karalnymi oraz przestępstwami, które niejednokrotnie popełniają, nie licząc się z konsekwencjami swojego postępowania.

 

Autor: Magdalena Hańdziuk