Profilaktyka

Spotkanie z uczestnikami kolonii w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie wspólnie z Państwową Strażą Pożarną w Ostrzeszowie na bieżąco inicjuje i przeprowadza spotkania z uczestnikami koloni realizując w ten sposób zadania wynikające z ogólnopolskiej akcji, pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

Realizując działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa podczas wakacji ostrzeszowscy policjanci przy współpracy strażaków inicjują oraz przeprowadzają spotkania z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą na terenie naszego powiatu. Tematem przewodnim jest bezpieczeństwo nad wodą skierowane głównie do osób przybywających nad akwenami wodnymi.

W dniu 18.07.2018 roku dzielnicowy z kobylagórkiego Rewiru Dzielnicowych wspólnie z Grabowskim Centrum Medycznym oraz Państwową Strażą Pożarną przeprowadzili pogadankę z grupą młodzieży OSP Baranów. W spotkaniu uczestniczyła grupa osób z Niemiec i Węgier, wypoczywająca na terenie gm. Kobyla Góra w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. 

Podczas spotkania uczestnicy dowiadują się w jaki sposób nieodpowiednie zachowanie, niestosowanie się do regulaminów czy zwykłe przecenienie swoich umiejętności może przyczynić się utraty zdrowia lub życia. Przedstawiciele straży pożarnej oraz ratownicy medyczni przypominają młodzieży zasady udzielania pierwszej pomocy, a także zachowania się na terenach leśnych zwłaszcza w okresie suszy oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych. Jednym z tematów wiodących organizowanych spotkań jest też zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie niesie za sobą zażywanie środków odurzających, w tym również dopalaczy.

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo apelujemy do opiekunów jak również do samych uczestników zorganizowanych wypoczynków o zdrowy rozsądek podczas spędzania wolnego czasu oraz letniego wypoczynku.

 

 

Autor: Magdalena Hańdziuk