Profilaktyka w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

Profilaktyka w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"

Realizując zadania wynikające z akcji pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” profilaktyk społeczny ostrzeszowskiej komendy przeprowadził w miniony czwartek kontrolę na terenach strzeżonych i niestrzeżonych akwenów wodnych w miejscowości Ostrzeszów oraz Kobyla Góra.

W ramach działań "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" oraz podejmowanych w tym zakresie działań profilaktycznych w miniony czwartek, tj. 09.08.2018 roku przeprowadzono kontrolę kąpielisk na terenie Ostrzeszowa oraz Kobylej Góry.

Skontrolowano kąpielisko strzeżone przy ul Kąpielowej w Ostrzeszowie oraz w rejonie zalewu Blewązka w Kobylej Górze pod kątem właściwego zabezpieczenia obiektów, zapewnienia bezpieczeństwa osobom kąpiącym się. Nadzór na wskazanych obiektach sprawowali ratownicy wodni, posiadający uprawnienia ratowników kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Na obiektach znajduje się wymagany sprzęt ratowniczy. Po dokonaniu obchodu kąpielisk stwierdzono, że posiadają one regulaminy ogólne korzystania z obiektów, umieszczone w miejscu ogólnodostępnym oraz dodatkowe regulaminy wskazujące zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie kąpielisk.

Przeprowadzono rozmowę z ratownikami wodnymi pełniącymi dyżur na kontrolowanych akwenach wodnych, którym przekazano ulotki  dotyczące bezpieczeństwa w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą".  Podczas spotkania z pracownicami wypożyczalni sprzętu pływającego przy zalewie w Kobylej Górze poinformowano o możliwości  wezwania interwencji policji w przypadku niewłaściwych zachowań osób korzystających z kąpieli w rejonie wypożyczalni jak i wypożyczających sprzęt pływający.

Skontrolowano również dzikie kąpielisko na tzw. ostrych górach oraz stawy przy ul. Wieluńskiej, Kościuszki i Pogodnej na terenie Ostrzeszowa, w rejonie których nie ujawniono osób kąpiących się oraz innych nieprawidłowości.

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami bądźmy rozsądni i odpowiedzialni.

 

Autor: Magdalena Hańdziuk