Finał turnieju BRD w Niedźwiedziu (17.04.2012r.) - Turnieje, Festyny, Konkursy - KPP Ostrzeszów

Turnieje, Festyny, Konkursy

Finał turnieju BRD w Niedźwiedziu (17.04.2012r.)

W dniu 17 kwietnia 2012 roku na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Niedźwiedź (gm. Ostrzeszów) odbył się finał Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W turnieju udział brało sześć drużyn reprezentujących szkoły podstawowe oraz pięć drużyn reprezentujących szkoły gimnazjalne. W tym roku w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Niedźwiedziu,w kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna reprezentująca Gimnazjum nr1 w Ostrzeszowie.

W miniony wtorek 17 kwietnia 2012 r. na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowościNiedźwiedź odbył się finał Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa RuchuDrogowego. W turnieju brały udział szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr1 w Ostrzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 3Ostrzeszowie, Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Szkoła Podstawowa w Morawinie,Szkoła Podstawowa w Kraszewicach oraz gimnazja: Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie,Gimnazjum w Kobylej Górze, Gimnazjum w Mikstacie, Gimnazjum w Kraszewicach, Gimnazjumnr 2 w Ostrzeszowie. Turniej obejmował: test zasad i przepisów ruchu drogowego,wiadomości z udzielania pierwszej pomocy i praktyczne zastosowanie oraz częśćsprawnościowa, podczas której uczestnicy turnieju musieli wykazać sięsprawnością jazdy na torze przeszkód.

Zwycięzcami finału w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

II miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej w Morawinie

III miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie

Zwycięzcami finału w kategorii gimnazjów:

I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie

II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Kobylej Górze

III miejsce zajęła drużyna z  Gimnazjumw Mikstacie