Finał Turnieju BRD 2014 w Siedlikowie (08.05.2014r.) - Turnieje, Festyny, Konkursy - KPP Ostrzeszów

Turnieje, Festyny, Konkursy

Finał Turnieju BRD 2014 w Siedlikowie (08.05.2014r.)

W dniu 8 maja 2014 roku na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Siedlików (gm. Ostrzeszów) odbył się finał Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W turnieju udział brało łącznie 12 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe oraz szkoły gimnazjalne. W tym roku w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Kobylej Górze,w kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna reprezentująca Gimnazjum nr1 w Ostrzeszowie.

Równo o godzinie 10:00 (08.05.2014r.) na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Siedlików rozpoczął się finał Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa RuchuDrogowego. W organizacji oraz w przeprowadzeniu imprezy Komendę Powiatową Policji w Ostrzeszowie wspomógł Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, firma CHIC sp. z o.o. oraz PZU Ostrzeszów.

W turnieju brały udział szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr1 w Ostrzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostrzeszowie, Szkoła Podstawowa w Bukownicy, Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze,Szkoła Podstawowa w Mikstacie, Szkołą Podstawowa w Potaśni oraz Szkołą Podstawowa w Siedlikowie

oraz szkoły gimnazjalne: Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie,nr 2 w Ostrzeszowie, Gimnazjum w Kobylej Górze, Gimnazjum w Mikstacie, Gimnazjum w Siedlikowie.

Turniej zgodnie z obowiązującym regulaminem obejmował: test zasad i przepisów ruchu drogowego,wiadomości z udzielania pierwszej pomocy i praktyczne zastosowanie oraz częśćsprawnościowa, podczas której uczestnicy turnieju musieli wykazać sięsprawnością jazdy na torze przeszkód.

Zwycięzcami finału w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze

II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Bukownicy

III miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie

Zwycięzcami finału w kategorii gimnazjów:

I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie

II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Mikstacie

III miejsce zajęła drużyna z  Gimnazjumnr 2 w Ostrzeszowie