Ruch Drogowy

Podsumowanie pierwszego dnia działań kontrolno-prewencyjnych pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ

Nadmierna prędkość to w dalszym ciągu jedna z głównych przyczyn kolizji oraz wypadków drogowych. Mimo konsekwencji jakie w chwili obecnej ponoszą kierowcy przekraczający prędkość przepisy te są nadal lekceważone.

Nadmierna prędkość, to jedna z głównych przyczyn wypadków i kolizji na polskich drogach. Większości zdarzeń drogowych można by uniknąć, gdyby kierowcy przestrzegali ograniczeń prędkości wynikających z przepisów i znaków drogowych.

W poniedziałek, tj. 24 kwietnia 2017 roku na terenie województwa wielkopolskiego rozpoczęła się akcja pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ, która rozpoczęła się działaniami profilaktyczno-edukacyjnymi skierowanymi do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W środę (26.04.2017r.) w przedmiotowe działania zaangażowano funkcjonariuszy ruchu drogowego, zadaniem których było eliminowanie negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego poruszających się po drogach powiatu ostrzeszowskiego. W realizacji działań udział wzięło 6 policjantów, którzy przy użyciu urządzeń technicznych do pomiaru prędkości skontrolowali łącznie 36 pojazdów.

Szczegółowa informacja dotycząca efektów przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego ostrzeszowskiej komendy została zamieszczona w poniższej tabeli.

 

INFORMACJA

o efektach działań p.k. „PRĘDKOŚĆ”

przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2017 roku przez KPP w Ostrzeszowie

 

 

 

 

Łącznie w trakcie

I i II zmiany służby

W wyznaczonych

4 godz. działań

Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach

5

 

Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach

1

 

Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie:

36

30

W tym

samochodów osobowych

28

26

samochodów ciężarowych

2

1

busów

6

3

autokarów

 

 

motocykli

 

 

motorowerów

 

 

Liczba ujawnionych:

przestępstw z art. 178a§1 k.k.

1

 

innych przestępstw

 

 

wykroczeń z art. 87§1 k.w.

 

 

wykroczeń z art. 87§2 k.w.

 

 

wykroczeń z art. 87§1a k.w.

 

 

Nałożono mandatów karnych

z tytułu:

ogólem – liczba

30

18

przekroczenie prędkości jazdy – (ogółem)

28

18

przekroczenie prędkości pojazdem ciężarowym

 

 

przekroczenie prędkości w rejonach przejść dla pieszych

 

 

Nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszych/rowerzystów

 

 

inne wykroczenia drogowe

2

 

Liczba sporządzono wniosków o ukaranie ogółem

1

1

Liczba zastosowanych pouczeń

 

 

Zatrzymane dokumenty

prawa jazdy ogółem

3

2

prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym

2

2

dowody rejestracyjne

5

3

Przypominamy, że przez najbliższe dni policjanci na terenie województwa wielkopolskiego będą konsekwentnie egzekwować przestrzeganie przepisów dotyczących dozwolonych prędkości. Tym samym apelujemy do kierujących, aby zwolnić, nie ze względu na karę grzywny, jaką policjant może nałożyć, ale ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników dróg.