Kolejna akcja Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Kolejna akcja Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego, policjanci po raz kolejny prowadzili wzmożone działania pod nazwą 'Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ich celem było zwrócenie szczególnej uwagi na zachowania się osób pieszych. Niestety należy zaznaczyć, że osoby piesze lekceważą obowiązujące ich przepisy.

W miniony czwartek (03.08.2017r.) policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie po raz kolejny prowadzili działania ukierunkowane na osoby piesze. Podczas działań, które trwały cały dzień stróże prawa ujawnili łącznie 40 wykroczeń. Łamanie przepisów polegało głównie na przechodzeniu w miejscach niedozwolonych, bo aż 31 razy oraz w 1 przypadku niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Mundurowi wobec 36 osób przeprowadzili postępowanie mandatowe oraz zastosowali 1  pouczone. Ponadto funkcjonariusze ujawnili wykroczenie popełnione przez kierującego pojazdem, które polegało na nieprawidłowym przejeżdżaniu przez przejście dla osób pieszych.

 Przypominamy o ważnych przepisach, o których powinniśmy pamiętać, jako piesi podczas korzystania z drogi:

  • Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. Każda osoba poruszająca się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązana używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,

  • Pieszy idąc po jezdni ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. Z pobocza piesi mogą korzystać tylko wówczas, gdy nie ma chodnika lub drogi dla pieszych. Na drodze, która nie ma pobocza, pieszy może korzystać z jezdni. Idąc po jezdni jest on zobowiązany do zajmowania miejsca najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.

  • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Jednakże poza przejściem pieszy może pokonać jezdnię pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy ustępuje wówczas pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi obowiązany jest iść drogą najkrótszą.

  • W przypadku gdy przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za odrębne.

  • Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Apelujemy również o elementach odblaskowych, które poprawiają widoczność na drodze.