Podsumowanie dwudniowych działań "NURD" - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Podsumowanie dwudniowych działań "NURD"

W dniach 23-24 października b.r. policjanci na terenie województwa wielkopolskiego brali udział w działaniach "NURD" ukierunkowanych na pieszych poruszających się po naszych drogach.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ostrzeszowskiej komendy w dniach 23-24 października b.r. przeprowadzili na drogach powiatu ostrzeszowskiego działania "NURD", które ukierunkowane były na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz rowerzystów.

W tym czasie przypominano również jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych, których stosowanie może zapewnić nam większe bezpieczeństwo na drodze.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dwudniowych działań.

Informacja o efektach działań p.k. "NURD"
przeprowadzonych w dniach 23 - 24.10.2017 roku przez KPP w Ostrzeszowie
  23.10.2017r 24.10.2017r RAZEM
Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań Łącznie w trakcie I i II zmiany Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań
Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach 6 4 6 12 4
Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach          
Liczba legitymowanych osób - ogółem 33 12 30 63 12
Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: 21 7 18 39 7
W tym samochodów osobowych 16 5 16 32 5
amochodów ciężarowych 1 1 1 2 1
busów 3 1 1 4 1
autokarów          
motocykli          
motorowerów 1 1   1 1
Liczba ujawnionych: wykroczeń - ogółem 23 14 26 49 14
przestępstw z art. 178a§1 k.k.          
innych przestępstw          
wykroczeń z art. 87§1 k.w.          
wykroczeń z art. 87§2 k.w.          
wykroczeń z art. 87§1a k.w.          
Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu: ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba 23 14 26 49 14
nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszy/rower – ogółem 6 3 8 14 3
nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba          
nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba          
wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba          
za przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych – liczba 1 1   1 1
nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem 7 7 11 18 7
przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba 2 2 6 8 2
przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba 3 3 5 8 3
nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem 1     1  
jazda rowerem wzdłuż po chodniku - liczba          
jazda rowerem po przejściu dla pieszych - liczba 1     1  
Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie 3     3  
Liczba zastosowanych pouczeń 2 2 1 3 2
Zatrzymane dokumenty prawa jazdy (ogółem)          
prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym          
dowody rejestracyjne 2 1 5 7 2