KIEROWCO! Zachowaj ostrożność na przejeździe kolejowym - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

KIEROWCO! Zachowaj ostrożność na przejeździe kolejowym

Już jutro policjanci z ostrzeszowskiej drogówki przeprowadzą wzmożone działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa na strzeżonych i niestrzeżonych przejazdach kolejowych.

Wypadki na przejazdach kolejowych, z uwagi na okoliczności w jakich do nich dochodzi, a przede wszystkim fakt, że charakteryzują się bardzo tragicznymi skutkami, wmagają szczególnego nadzoru ze strony służb, w tym Policji.

W związku z powyższym w dniu 26.07.2018 roku w godzinach 06:00-22:00 na terenie powiatu ostrzeszowskiego zostaną przeprowadzone wzmożone działania ukierunkowane na ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa na strzeżonych i niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Dlatego też, w tym dniu możemy spodziewać się kontroli drogowych przeprowadzanych przez funkcjonariuszy policji w obrębie przedmiotowych miejsc. 

Ważnym elementem jest również prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych, które mają  na celu kształtowanie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń występujących na przejazdach kolejowych oraz sankcji prawnych stosowanych wobec osób niestosujących się do obowiązujących przepisów.

Apelujemy zatem o ostrożność, szczególnie w obrębie przejazdów niestrzeżonych.

 

Autor: Magdalena Hańdziuk