Kierowco zwolnij - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Kierowco zwolnij

ZWOLNIJ ZANIM BÊDZIE ZA PóŹNO !!!  

Jazda z prędkością wyższą niż dozwolona jest wykroczeniem za popełnienie,

którego podlega karze grzywny.  

WYKEOCZENIE WYSOKOŚĆ GRZYWNY ILOŚĆ PUNKTóW KARNYCH
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h Do 50 PLN 1
Prekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 – 20 km/h 50 – 100 PLN 2
Prekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 – 30 km/h 100 – 200 PLN 4
Prekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 – 40 km/h 200 – 300 PLN 6
Prekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 – 50 km/h 300 – 400 PLN 8
Prekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 51 km/h 400 – 500 PLN 10

Przepisy określają dopuszczalne prędkości, co nie znaczy, że wolno Ci zawsze z taką prędkością jechać. 

PAMIÊTAJ 

Zawsze poruszaj się z prędkością dopuszczalną, ale bezpieczną czyli taką, która zapewni Ci panowanie nad pojazdem w konkretnych warunkach w jakich odbywa się ruch i taką, która współgra z Twoimi umiejętnościami i doświadczeniami. 

Nie jesteś sam na drodze ,szanuj życie i zdrowie swojei innych uczestników ruchu drogowego!