Działania "Alkohol i Narkotyki" - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Działania "Alkohol i Narkotyki"

sdc13288Policjanci z drogówki przeciwdziałając przestępczości wśród kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środków odurzających w miniony piątek przeprowadzili działania „Alkohol i Narkotyki”.  W działaniach użyto nowoczesnego przyrządu AlcoQuant, który służący do określenia stężenia alkoholu w wydychanym z płuc powietrzu. W urządzeniu tym zastosowane zostały najnowsze technologie dla uzyskania eliminacji błędów pomiarowych i zapewnienia najwyższej dokładności pomiaru.  Jedną z funkcji AlcoQuant jest pomiar w „trybie pasywnym”, który służy do sprawdzenia powietrza w bezpośrednim otoczeniu urządzenia na ewentualną zawartość alkoholu, np. w kabinie pojazdu.  

W miniony piątek policjanci z ostrzeszowskiej drogówki prowadzili działania pod nazwą „Alkohol i Narkotyki”. Wzmożone działania  ukierunkowane były na eliminowanie z ruchu drogowego kierujących po alkoholu oraz pod wpływem narkotyków. W działaniach funkcjonariusze używali nowoczesnego sprzętu AlcoQuant. Dzięki jednej z funkcji tego urządzenia w tzw. trybie pasywnym można było dokonać pomiaru powietrza w bezpośrednim otoczeniu urządzenia na ewentualna zawartość alkoholu, np. w kabinie pojazdu. Podczas tego pomiaru nie ustala się dokładnej koncentracji alkoholu, lecz dokonuje tylko sprawdzenia czy znajduje się alkohol w powietrzu. W przypadku rozpoznania alkoholu, badaniu w trybie aktywnym poddany jest kierujący pojazdem. Policjanci między innymi realizowali kontrole na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, w momencie gdy kierujący pojazdem oczekiwał na światło zielone był poddawany badaniu co do jego stanu trzeźwości.

Podczas akcji policjanci skontrolowali 90 kierowców, ujawniono trzech kierujących w stanie nietrzeźwości.