Działania "Zatrzymanie i postój" - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Działania "Zatrzymanie i postój"

zniczW minioną środę, tj.12 stycznia 2012 roku ostrzeszowscy policjanci przeprowadzili działania pod nazwą „Zatrzymanie i postój”. Działania były ukierunkowane na ujawnieni wykroczeń dotyczących niewłaściwego zatrzymywania oraz postoju pojazdów. Niestety coraz częściej kierujący parkują w rejonie bram, wjazdów do posesji. Powyższe sytuacje wpływają zarówno na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego jak i stanowi uciążliwość dla korzystających z dróg.
W dniu 12 stycznia 2012 r. funkcjonariusze Zespołu Ruchu Drogowego WP i RD Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie przeprowadzili działania pod nazwą "Zatrzymanie i postój".
Jak wykazała własna analiza stanu zagrożenia w ruchu drogowym, jednym z podstawowych elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest przestrzeganie przez kierujących pojazdami wszystkich przepisów wynikających z ustawy o ruchu drogowego. Każde wiadome lub nieświadome łamanie przepisów ruchu drogowego może skutkować zaistnieniem na drodze sytuacji skutkującej powstaniem zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Przykładem takich zachowań jest niewątpliwie nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zatrzymania i postoju.
Analiza zachowań kierujących w tym zakresie wskazuje, że kierujący nie stosują się do zakazu wjazdu w ul. Rynek, nie zachowują ustawowych odległości pojazdu od skrzyżowań, przejść dla pieszych. Często również dochodzi do parkowania w rejonach bram, wjazdów do posesji.
Powyższe sytuacje wpływają więc zarówno na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego jak i stanowią uciążliwość dla korzystających z dróg. Wobec powyższego przeprowadzone działania miały na celu ograniczenie tego negatywnego zjawiska.
 
W działaniach wzięło udział 5 funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy osiągnęli następujące wyniki:
Policjanci wylegitymowali 37 osób, skontrolowali 36 pojazdów, ujawnili wykroczenia: a/ niestosowanie się do znaków zakazu zatrzymania i zakazu postoju i znaków poziomych, w tym zakresie policjanci nałożyli 9 mandatów karnych oraz zastosowali 1 pouczenie.