Ruch Drogowy

Czwartkowe działania "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego" (06.03.2014r.)

piesiW czwartek na terenie powiatu ostrzeszowskiego policjanci prowadzili wzmożone działania pod nazwą 'Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ich celem było zwrócenie szczególnej uwagi na zachowania się w ruchu osób pieszych. W tym dniu mundurowi przyglądali się, czy piesi przestrzegają obowiązujące ich przepisy w ruchu drogowym. Z chwilą gdy ujawnili takie wykroczenie policjanci stosowali tylko pouczenia oraz informowali o właściwym zachowaniu się na drodze. 

Pod nazwą "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" kryją się piesi, rowerzyści i motorowerzyści.

Przypominamy, że w momencie uderzenia przez pojazd pieszego nic go nie chroni. Nie ma na sobie poduszki powietrznej, pasów bezpieczeństwa i jest całkowicie "odkryty". Niestety ale codzienny pośpiech, przebieganie przez jezdnię w różnych miejscach, wchodzenie „na pasy” bez uprzedniego się zastanowienia, nie przestrzeganie czerwonego światła, jazda na rowerze bez wymaganego oświetlenia – niestety są to zachowania, które mogą bardzo często doprowadzić do wypadków drogowych, niestety także ze skutkiem śmiertelnym.

W czwartek (06.03.2014r.) przez cały dzień policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie mając na uwadze zagrożenie pieszych, w ramach prowadzonych działań zwracali szczególną uwagę na zachowania tej grupy uczestników ruchu drogowego. Z chwilą, gdy ujawnili wykroczenie stosowali pouczenie, jednocześnie apelując do pieszych aby dbali o swoje bezpieczeństwo.


Jednocześnie przypominamy, że w miesiącu lutym 2014 w miejscowości Komorów na drodze w kierunku Mikstatu doszło do śmiertelnego potrącenia. Wstępne ustalenia wykazały, że pieszy idąc prostym, nieoświetlonym odcinkiem drogi - po niewłaściwej stronie jezdni, nagle wtargnął na drogę wprost pod jadący w tym samym kierunku pojazd. Pieszy w wyniku potrącenia poniósł śmierć na miejscu.


Przypominamy o ważnych przepisy, o których powinni pamiętać piesi podczas korzystania z drogi:

  • Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu (art. 43 „Kodeksu Drogowego”)

  • Pieszy idąc po jezdni ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. Z pobocza piesi mogą korzystać tylko wówczas, gdy nie ma chodnika lub drogi dla pieszych. Na drodze, która nie ma pobocza pieszy może korzystać z jezdni. Idąc po jezdni jest on zobowiązany do zajmowania miejsce najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.

  • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu Jednakże poza przejściem pieszy może pokonać jezdnię pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy ustępuje wówczas pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi obowiązany jest iść drogą najkrótszą.

  • W przypadku gdy przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za odrębne.

  • Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Apelujemy również o elementach odblaskowych, które poprawiają widoczność na drodze.