Przedłuż życie za 15 zł - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Przedłuż życie za 15 zł

akcja_15_zlotychPrzypominamy, że 31 sierpnia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym regulujące sposób poruszania się po drodze pieszych. Przepis ten mówi, że pieszy, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Wprowadzona zmiana podyktowana jest troską o bezpieczeństwo pieszych, którzy jako tzw. kategoria niechronionych uczestników ruchu drogowego są szczególnie narażeni na odniesienie poważnych urazów w wyniku zdarzeń drogowych. Pieszy, idący poboczem bez elementów odblaskowych czy oświetlenia jest dla kierowców niedostatecznie widoczny. Kierujący pojazdem dostrzega pieszego w odległości ok. 15, 20 metrów. Mając na sobie kamizelkę odblaskową lub inne tego typu elementy, pieszy dostrzegany jest już z odległości 150 a nawet 300 metrów to pozwala na wykonanie bezpiecznego manewru przez kierowcę.  Pieszy, poruszający się po zmierzchu bez odblasków stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie a także innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie kierując się troską o bezpieczeństwo na drodze rozpoczyna kampanię społeczną pod hasłem "Przedłuż życie za 15 zł". Wydając tak  niewielką kwotę na elementy odblaskowe lub oświetlenia roweru można zapewnić sobie bezpieczeństwo na drodze a tym samym jak mówi hasło naszej kampanii przedłużyć sobie bezpieczne życie.

akcja_15_zlotych