PASY - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

rdJedną z podstawowych przyczyn wysokiej śmiertelności ofiar wypadków drogowych jest naruszenie przepisów dotyczących obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewozu dzieci.  

Dlatego tez w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizowania skutków wypadków drogowych w dniu 22 listopada 2014 r. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie przeprowadzili działania "PASY", mające na celu egzekwowanie od kierujących i pasażerów przepisów dotyczących jazdy w pasach bezpieczeństwa i przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa.


W trakcie przeprowadzonych działań funkcjonariusze skontrolowali 61 kierujących. W 34 przypadkach ujawniono kierujących, którzy podczas jazdy nie korzystali z pasów bezpieczeństwa oraz w 1 przypadku ujawniono nieprawidłowe przewożenie dorosłego pasażera.

Ponadto podczas kontroli ujawnione zostały aż 4 przypadki, w których kierujący przewozili dzieci w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

 

W Polsce obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa został wprowadzony w 1983 roku, natomiast w roku 1999 wprowadzono również obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych w wieku do 12 lat i nieprzekraczających 150 cm wzrostu.


Pasy bezpieczeństwa zostały wymyślone po to aby „ratować” ludzkie życie. Zapinając pasy bezpieczeństwa nie zapinamy ich po to, by uniknąć mandatu karnego wypisanego przez policjanta, tylko bezpieczeństwa swojego i swoich najbliższych.


W chwili zderzenia pojazdu z nieruchomą masywną przeszkodą z prędkością około 50 km/h., osoba o wadze ciała ok. 70 kg przez moment przyjmuje masę około 3500 kg, gdyż na ludzi wewnątrz auta działa ogromna siła przeciążenia. Nikt nie jest w stanie przeciwstawić się takiej sile. Każdy kierujący nie zapięty w pasy bezpieczeństwa zostanie rzucony na deskę rozdzielczą, nie zapięty pasażer siedzący za nim zmiażdży go własnym ciałem, a pasażer siedzący z boku zostanie wyrzucony przez okno. W momencie zdarzenia drogowego to właśnie zapięte pasy zwiększają szansę na przeżycie. Zdarza się, że kierujący lub pasażer bez zapiętych pasów bezpieczeństwa wypada przez przednią szybę pojazdu i ginie na miejscu. Przyczyną śmierci nie jest sam fakt wypadku, ale uderzenie z dużą siłą w drzewo lub betonowy słup. Miałby on większe szanse na przeżycie gdyby miał zapięte pasy bezpieczeństwa.


Za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy przez kierującego grozi mandat karny w kwocie 100 zł oraz 2 punkty karne, przewożenie pasażerów nie korzystających z pasów bezpieczeństwa - to grzywna w wysokości 100 zł oraz 4 punkty karne. Jeśli chodzi o przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci kierującemu grozi mandat karny w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych.


Art. 39. 1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym mówi, iż kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z pewnymi wyjątkami, a mianowicie obowiązek ten nie dotyczy:


1) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;


2) kobiety o widocznej ciąży;


3) kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera;


4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;


5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, inspektora kontroli skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;


6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;


7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;


8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;


9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.


Należy pamiętać, że w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Przepis ten nie obowiązuje w trakcie przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.


PAMIÊTAJ !!!:

Zabrania się przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera.

przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego.

 

Jeśli masz na sobie grubą kurtkę, marynarkę – rozepnij ją, a pas przeprowadź jak najbliżej ciała, zwróć uwagę na to, aby nie był skręcony.


Zapinaj pasy zawsze, nawet, gdy jesteś pasażerem siedzącym na tylnym siedzeniu.

dsc_2354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_2356