Wzmożone działania pod nazwą "Pasy" (29.01.2015r.) - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Wzmożone działania pod nazwą "Pasy" (29.01.2015r.)

pasyOstrzeszowscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili wzmożone działania, podczas których kontrolowali, czy kierujący pasażerowie zapinają pasy oraz czy dzieci właściwie przewożone są w pojazdach. Niestety jedną z podstawowych przyczyn wysokiej śmiertelności ofiar wypadków drogowych jest naruszenie przepisów dotyczących obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewozu dzieci. 

W czwartek (29.01.2015r.) od godz. 6:00 do godz. 22:00 ostrzeszowska drogówka prowadziła wzmożone działania pod nazwą "Pasy". Akcja ukierunkowana była na kontrolę czy osoby przebywające w pojazdach podczas jazdy mają zapięte pasy. Kontrolowany był również sposób przewożenia dzieci, czy siedzą w fotelikach bezpieczeństwa.  

Podczas działań funkcjonariusze skontrolowali łącznie 47 kierujących. Jak się okazało 31 osób w czasie jeazdy nie korzystali z pasów bezpieczeństwa. Wobec sprawców mundurowi stosowali postępowanie mandatowe.

Policja apeluje!!!! Pasy bezpieczeństwa zostały wymyślone po to aby „ratować” ludzkie życie. Zapinając pasy bezpieczeństwa nie zapinamy ich po to, by uniknąć mandatu karnego wypisanego przez policjanta, tylko bezpieczeństwa swojego i swoich najbliższych.

Należy również zaznaczyć, że w chwili zderzenia pojazdu z nieruchomą masywną przeszkodą z prędkością około 50 km/h., osoba o wadze ciała ok. 70 kg przez moment przyjmuje masę około 3500 kg, gdyż na ludzi wewnątrz auta działa ogromna siła przeciążenia. Nikt nie jest w stanie przeciwstawić się takiej sile. Każdy kierujący nie zapięty w pasy bezpieczeństwa zostanie rzucony na deskę rozdzielczą, nie zapięty pasażer siedzący za nim zmiażdży go własnym ciałem, a pasażer siedzący z boku zostanie wyrzucony przez okno. W momencie zdarzenia drogowego to właśnie zapięte pasy zwiększają szansę na przeżycie. Zdarza się, że kierujący lub pasażer bez zapiętych pasów bezpieczeństwa wypada przez przednią szybę pojazdu i ginie na miejscu. Przyczyną śmierci nie jest sam fakt wypadku, ale uderzenie z dużą siłą w drzewo lub betonowy słup. Miałby on większe szanse na przeżycie gdyby miał zapięte pasy bezpieczeństwa.

Za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy przez kierującego grozi mandat karny w kwocie 100 zł oraz 2 punkty karne, przewożenie pasażerów nie korzystających z pasów bezpieczeństwa - to grzywna w wysokości 100 zł oraz 4 punkty karne. Jeśli chodzi o przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci kierującemu grozi mandat karny w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych.

Art. 39. 1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym mówi, iż kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z pewnymi wyjątkami, a mianowicie obowiązek ten nie dotyczy:

1) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;

2) kobiety o widocznej ciąży;

3) kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera;

4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;

5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, inspektora kontroli skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;

7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;

8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;

9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.

Należy pamiętać, że w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Przepis ten nie obowiązuje w trakcie przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.

KIEROWCO PAMIÊTAJ !!!:

Zabrania się przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera.

Jeśli masz na sobie grubą kurtkę, marynarkę – rozepnij ją, a pas przeprowadź jak najbliżej ciała, zwróć uwagę na to, aby nie był skręcony. Zapinaj pasy zawsze, nawet, gdy jesteś pasażerem siedzącym na tylnym siedzeniu.