Kolejne działania ukierunkowane na osoby piesze (28.05.2015r.) - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Kolejne działania ukierunkowane na osoby piesze (28.05.2015r.)

piesiW czwartek (28.05.2015r.) na terenie powiatu ostrzeszowskiego policjanci prowadzili wzmożone działania pod nazwą 'Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ich celem było zwrócenie szczególnej uwagi na zachowania się w ruchu osób pieszych. Niestety należy zaznaczyć, że osoby piesze lekceważą obowiązujące ich przepisy.

To już kolejne takie działania ukierunkowane na osoby piesze zorganizowane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. 

Podczas działań, które trwały cały dzień policjanci ujawnili łącznie 23 wykroczenia popełnione przez osoby piesze.

Łamanie przepisów polegało głównie na przechodzenie w miejscach niedozwolonych oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Mundurowi wobec 21 osób przeprowadzili postępowanie mandatowe, 2 osoby zostały pouczone.  Policjanci ujawnili również wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami, które polegały na: nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla osób pieszych. W przypadku kierujących policjanci wobec 5 osób zastosowali postępowanie mandatowe, w jednym przypadku na kierującego zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Także stróże prawa ujawnili dwa wykroczenia popełnione przez rowerzystów, w jednym przypadku sprawcę ukarano mandatem karnym, w drugim przypadku mundurowi zastosowali postępowanie mandatowe. 

 Przypominamy o ważnych przepisy, o których powinni pamiętać piesi podczas korzystania z drogi:

  • Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. Każda osoba poruszająca się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązana używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,

  • Pieszy idąc po jezdni ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. Z pobocza piesi mogą korzystać tylko wówczas, gdy nie ma chodnika lub drogi dla pieszych. Na drodze, która nie ma pobocza, pieszy może korzystać z jezdni. Idąc po jezdni jest on zobowiązany do zajmowania miejsca najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.

  • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Jednakże poza przejściem pieszy może pokonać jezdnię pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy ustępuje wówczas pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi obowiązany jest iść drogą najkrótszą.

  • W przypadku gdy przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za odrębne.

  • Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Apelujemy również o elementach odblaskowych, które poprawiają widoczność na drodze.