Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - grudzień 2016

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu ostrzeszowskiego w grudniu 2016r. W minionym miesiącu Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowała: 3 wypadki drogowe oraz 49 kolizji drogowych. W wypadkach nie zginęła żadna osoba, 3 zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA
 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

8

5

3

Od początku roku

52

39

47

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

32

45

49

Od początku roku

391

402

464

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

12

5

3

Od początku roku

63

55

46

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

11

6

4

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w grudniu 2016 r. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 12

- obiekty, zwierzęta na drodze, stan jezdni - 9

- nieprawidłowe cofanie – 11

- nieprawidłowe skręcanie - 5

- niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami - 4

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 5

- nieprawidłowe wymijanie – 2

- nieostrożne wejście przez pieszego przed nadjeżdżający pojazd – 1

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1

MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu grudniu 2016 r. były:

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga krajowa K11 – 5 zdarzeń

- droga krajowa K25 – 1 zdarzenie

- droga W444 – 4 zdarzenie

- droga W449 – 3 zdarzeń

- ulice miasta – 16 zdarzeń

b/ gmina Kobyla Góra:

- W449 – 3 zdarzeń

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga W449 – 1 zdarzenie

- droga W450 – 3 zdarzenia

- droga gminna – 2 zdarzenia

d/ gmina Mikstat:

- droga W447 – 1 zdarzenia

- droga gminna – 1 zdarzenie

e/ gmina Doruchów:

- droga W450 – 2 zdarzenia

- droga P5576 – 1 zdarzenie

f/ gmina Kraszewice:

- brak zdarzeń

g/ gmina Czajków

- droga P5590 – 1 zdarzenie

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W grudniu 2016 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego 16 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 3 nietrzeźwych rowerzystów. Zatrzymano również 3 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu.

Nietrzeźwi kierujący nie spowodowali żadnych zdarzeń.

SPRAWCY

W grudniu 2016 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 31 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowych spowodowali 5 zdarzeń, rowerami – 1 zdarzenie

OFIARY

W grudniu 2016 r. ofiarami wypadków drogowych byli:

- piesi – 2 osoby

- rowerzysta – 1 osoba