Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - kwiecień 2017

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu ostrzeszowskiego w kwietniu 2017r. W minionym miesiącu Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowała: 3 wypadki drogowe oraz 33 kolizje drogowe. W wypadkach zginęła 1 osoba, 2 zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

7

3

3

Od początku roku

13

10

12

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

27

32

33

Od początku roku

124

147

156

Ilość osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

18

3

2

Od początku roku

25

12

10

Ilość osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

0

1

Od początku roku

0

0

5

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych kwietniu 2017 r. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 7

- obiekty, zwierzęta na drodze, - 3

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 2

- nieprawidłowe cofanie – 3

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 8

- nieprawidłowe skręcanie – 2

- niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami – 4

MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu kwietniu 2017 r. były:

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga krajowa K11 – 3 zdarzenia

- droga W444 – 1 zdarzenie

- droga W449 – 5 zdarzeń

- drogi powiatowe – 4 zdarzenia

- drogi gminne – 7 zdarzeń

b/ gmina Kobyla Góra:

- W449 – 1 zdarzenie

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga W449 – 4 zdarzenia

- droga W450 – 1 zdarzenie

- droga W447 – 1 zdarzenie

- droga gminna – 1 zdarzenie

d/ gmina Mikstat:

- droga W447 – 4 zdarzenia

- droga gminna – 2 zdarzenia

e/ gmina Doruchów:

- droga gminna – 1 zdarzenie

- droga powiatowa – 1 zdarzenie

- droga W450 – 2 zdarzenia

f/ gmina Kraszewice:

g/ gmina Czajków

- drogi powiatowe – 1 zdarzenie

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W kwietniu 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego 18 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Zatrzymano również 4 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu. Kierujący pod wpływem działania alkoholu nie spowodowali zdarzeń drogowych.

SPRAWCY

W kwietniu 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 21 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 2 zdarzenia, ciągnikiem rolniczym – 2 zdarzenia, rowerami – 3 zdarzenia

OFIARY

W kwietniu 2017 r. ofiarami wypadków drogowych byli:

- kierujący samochodami osobowymi – 2 osoby, kierujący rowerami – 1 osoba.