Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - maj 2017

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu ostrzeszowskiego w maju 2017r. W minionym miesiącu Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowała: 1 wypadek drogowy oraz 37 kolizji drogowych. W wypadku zginęła 1 osoba.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

2

4

1

Od początku roku

15

14

13

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

35

29

37

Od początku roku

159

177

193

Ilość osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

2

5

0

Od początku roku

27

17

10

Ilość osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

0

1

Od początku roku

0

0

6

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych maju 2017 r. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 4

- obiekty, zwierzęta na drodze, - 2

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 1

- nieprawidłowe cofanie – 9

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 10

- nieprawidłowe skręcanie – 3

- niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami – 4

MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu maju 2017 r. były:

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga krajowa K11 – 3 zdarzenia

- droga krajowa K25 – 1 zdarzenie

- droga W444 – 1 zdarzenie

- droga W449 – 3 zdarzenia

- drogi powiatowe – 2 zdarzenia

- drogi gminne – 9 zdarzeń

b/ gmina Kobyla Góra:

- droga powiatowa – 2 zdarzenia

- droga gminna – 1 zdarzenie

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga W447 – 1 zdarzenie

- droga gminna – 1 zdarzenie

d/ gmina Mikstat:

- droga powiatowa – 2 zdarzenia

- droga gminna – 2 zdarzenia

e/ gmina Doruchów:

- droga gminna – 1 zdarzenie

- droga powiatowa – 2 zdarzenia

- droga W450 – 4 zdarzenia

f/ gmina Kraszewice:

- droga powiatowa – 2 zdarzenia

g/ gmina Czajków

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W maju 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego 19 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Zatrzymano również 1 kierującego pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu. Kierujący pod wpływem działania alkoholu spowodowali 1 zdarzenie drogowe.

SPRAWCY

W maju 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 20 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 6 zdarzeń, motorowerami – 2 zdarzenia, motocyklem – 1 zdarzenie, rowerami – 2 zdarzenia.

OFIARY

W maju 2017 r. ofiarą wypadku drogowego był:

- kierujący motocyklem – 1 osoba,