Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - czerwiec 2017

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu ostrzeszowskiego w czerwcu 2017 roku. W minionym miesiącu Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowała: 3 wypadki drogowe oraz 30 kolizji drogowych. W wypadkach zginęły 2 osoby i 2 zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

4

3

Od początku roku

20

18

16

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

27

35

30

Od początku roku

186

214

223

Ilość osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

8

4

2

Od początku roku

35

21

12

Ilość osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

0

2

Od początku roku

0

0

8

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych czerwcu 2017 r. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 4

- obiekty, zwierzęta na drodze, - 2

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 2

- nieprawidłowe wymijanie – 4

- nieprawidłowe cofanie – 2

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 4

- nieprawidłowe wymijanie - 1

- niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami – 7

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu czerwcu 2017 r. były:

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga krajowa K11 – 2 zdarzenia

- droga krajowa K25 – 1 zdarzenie

- droga W444 – 2 zdarzenia

- droga W449 – 4 zdarzenia

- drogi powiatowe – 3 zdarzenia

- drogi gminne – 10 zdarzenia

b/ gmina Kobyla Góra:

- droga powiatowa – 1 zdarzenie

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga W449 – 2 zdarzenie

d/ gmina Mikstat:

- droga gminna – 1 zdarzenie

- droga powiatowa – 1 zdarzenie

- droga wojewódzka – 1 zdarzenie

e/ gmina Doruchów:

- droga gminna – 2 zdarzenia

- droga W450 – 2 zdarzenia

f/ gmina Kraszewice:

- droga powiatowa – 1 zdarzenie

g/ gmina Czajków

 

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W czerwcu 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego zatrzymali 17 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Zatrzymano również 9 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu. Ponadto zatrzymano 1 kierującego rowerem w stanie nietrzeźwości oraz jednego kierującego rowerem w stanie po spożyciu alkoholu.

Kierujący pod wpływem działania alkoholu spowodowali 2 zdarzenia drogowe.

 

SPRAWCY

W czerwcu 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 17 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 4 zdarzenia, motorowerami – 1 zdarzenie, rowerami – 2 zdarzenia.

 

OFIARY

W czerwcu 2017 r. ofiarami wypadków drogowych byli:

- kierujący samochodem ciężarowym do 3.5 t – 2 osoby, samochodem osobowym - 1 osoba, samochodem ciężarowym powyżej 3.5 t – 1 osoba