Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - lipiec 2017

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu ostrzeszowskiego w lipcu 2017 roku. W minionym miesiącu Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowała: 2 wypadki drogowe oraz 42 kolizje drogowe. W wypadkach zginęła 1 osoba i 1 została ranna.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

4

12

2

Od początku roku

24

29

18

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

32

32

42

Od początku roku

218

247

265

Ilość osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

11

1

Od początku roku

40

31

13

Ilość osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

3

1

1

Od początku roku

4

1

9

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych lipcu 2017 r. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 8

- niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami – 8

- nieprawidłowe cofanie – 8

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu - 5

- nieprawidłowe omijanie – 3

- nieprawidłowe wymijanie - 3

- obiekty, zwierzęta na drodze - 2

- nieprawidłowe skręcanie - 2

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 1

MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu lipcu 2017 r. były:

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga krajowa K11 – 5 zdarzeń

- droga krajowa K25 – 1 zdarzenie

- droga W444 – 1 zdarzenia

- droga W449 – 4 zdarzenia

- drogi powiatowe – 3 zdarzenia

- drogi gminne – 6 zdarzeń

b/ gmina Kobyla Góra:

- droga W449 – 5 zdarzeń

- droga powiatowa – 1 zdarzenie

- droga gminna – 1 zdarzenie

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga gminna – 1 zdarzenie

- droga powiatowa -1 zdarzenie

- droga W449 – 1 zdarzenie

d/ gmina Mikstat:

- droga gminna – 1 zdarzenie

- droga W447 – 2 zdarzenia

e/ gmina Doruchów:

- droga gminna – 2 zdarzenia

- droga powiatowa – 1 zdarzenie

- droga W450 – 4 zdarzenia

f/ gmina Kraszewice:

- droga powiatowa – 1 zdarzenie

g/ gmina Czajków

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W lipcu 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego i zatrzymali 16 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Zatrzymano również 7 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu. Ponadto zatrzymano 2 kierujących rowerem w stanie nietrzeźwości oraz jednego kierującego rowerem w stanie po spożyciu alkoholu. Kierujący pod wpływem działania alkoholu spowodowali 2 zdarzenia drogowe.

SPRAWCY

W lipcu 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali - 23 zdarzenia , kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 7 - zdarzeń, motocyklami - 1 zdarzenie, motorowerami – 1 zdarzenie,

OFIARY

W lipcu 2017 r. ofiarami wypadków drogowych byli:

- kierujący samochodem motocyklem – 1 osoba, kierujący rowerem - 1 osoba.