Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - wrzesień 2017

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu ostrzeszowskiego we wrześniu 2017 roku. W minionym miesiącu Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowała: 4 wypadki drogowe oraz 44 kolizje drogowe. W wypadkach zginęły 3 osoby i 2 zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

2

4

Od początku roku

28

36

25

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

36

43

44

Od początku roku

290

319

338

Ilość osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

1

2

Od początku roku

44

36

18

Ilość osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

1

3

Od początku roku

4

3

12

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych wrześniu 2017 r. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 8

- obiekty, zwierzęta na drodze, - 6

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 2

- nieprawidłowe cofanie – 7

- nieprawidłowe skręcanie - 3

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 4

- nieprawidłowe omijanie – 4

- niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami – 7

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu wrześniu 2017 r. były:

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga krajowa K11 – 5 zdarzeń

- droga W449 – 1 zdarzenie

- droga W444 – 3 zdarzenia

- drogi powiatowe - 3

- drogi gminne – 8 zdarzeń

 

b/ gmina Kobyla Góra:

- droga W449 – 2 zdarzenia

- droga gminna – 1 zdarzenie

 

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga gminna – 5 zdarzeń

- droga W450 -2 zdarzeni1

- droga W449 – 2 zdarzenia

 

d/ gmina Mikstat:

- droga powiatowa – 1 zdarzenie

- droga gminna – 1 zdarzenie

 

e/ gmina Doruchów:

- droga powiatowa – 1 zdarzenie

- droga W450 – 1 zdarzenia

 

f/ gmina Kraszewice:

- droga powiatowa – 1 zdarzenie

- droga gminna – 1 zdarzenie

 

g/ gmina Czajków

- droga powiatowa – 1 zdarzenie

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W wrześniu 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego i zatrzymali 11 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Zatrzymano również 3 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu. Ponadto zatrzymano 5 kierujących rowerem w stanie nietrzeźwości.

Kierujący pod wpływem działania alkoholu spowodowali 2 zdarzenia drogowe, oraz jedno zdarzenie spowodował pieszy uczestnik ruchu drogowego znajdujący się pod wpływem alkoholu.

 

SPRAWCY

W wrześniu 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali - 30 zdarzeń , kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 4 - zdarzenia, autobusem – 1 zdarzenie motorowerem - 1 zdarzenie, rowerzysta – 1 zdarzenie, pieszy – 1

 

OFIARY

W wrześniu 2017 r. ofiarami wypadków drogowych byli:

- użytkownicy samochodów osobowych - 5 osób.