Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - grudzień 2017

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu ostrzeszowskiego w grudniu 2017 r. W minionym miesiącu Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowała: 4 wypadki drogowe oraz 51 kolizji drogowych. W wypadkach zginęła 1 osoba, 4 zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

3

4

Od początku roku

39

47

35

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

45

49

51

Od początku roku

402

464

461

Ilość osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

3

4

Od początku roku

55

46

26

Ilość osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

0

1

Od początku roku

6

4

16

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych grudniu 2017 r. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 13

- obiekty, zwierzęta na drodze, - 7

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 1

- nieprawidłowe cofanie – 3

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 11

- nieprawidłowe wymijanie – 5

- nieprawidłowe skręcanie - 2

- niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami – 7

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu grudniu 2017 r. były:

 

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga krajowa K11 – 7 zdarzeń

- droga W449 – 4 zdarzeń

- droga W444 – 3 zdarzenia

- drogi powiatowe - 3 zdarzeń

- drogi gminne – 15 zdarzeń

 

b/ gmina Kobyla Góra:

- droga gminna – 1 zdarzenie

- droga W449 – 8 zdarzeń

- droga powiatowa – 3 zdarzenia

 

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga powiatowa – 1 zdarzenie

- droga W449 – 2 zdarzenie

 

d/ gmina Mikstat:

- droga gminna – 1 zdarzenie

- droga powiatowa - 1 zdarzenie

- droga wojewódzka - 1 zdarzenie

 

e/ gmina Doruchów:

- droga gminna - 1 zdarzenie

- droga W450 – 2 zdarzenia

 

f/ gmina Kraszewice:

- droga powiatowa – 1 zdarzenie

 

g/ gmina Czajków

- droga gminna – 1 zdarzenie

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W grudniu 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego i zatrzymali 11 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Zatrzymano również 3 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu. Ponadto zatrzymano 1 kierującego rowerem w stanie nietrzeźwości.

Kierujący pod wpływem działania alkoholu spowodowali 5 zdarzeń drogowych.

 

SPRAWCY

W grudniu 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali - 46 zdarzeń

 

OFIARY

W grudniu 2017 r. ofiarami wypadków drogowych byli:

- użytkownicy samochodów osobowych - 3 osoby, kierujący motorowerem – 1 osoba, pieszy – 1 osoba