Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - grudzień 2014 r.

rd-rdINFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE
POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO
W MIESI¡CU GRUDNIU 2014 R.
W minionym miesiącu na drogach powiatu zaistniało łącznie 8 wypadków drogowych oraz 32 kolizje drogowe. W wypadkach nie zginęła żadna osoba, a 12 osób zostało rannych.

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w grudniu 2014 r. to:

 

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 13

- zwierzęta na drodze – 6

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 5

-niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami - 4


Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu grudniu 2014 r. były:

 

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga wojewódzka W449 – 2 wypadki i 6 kolizji

- droga krajowa K11 – 2 wypadki i 5 kolizji,

- droga W444 - 3 kolizje

b/ gmina Kobyla Góra:

- droga W449 – 3 kolizje

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga W449 – 1 kolizja

d/ gmina Mikstat:

- droga wojewódzka W447 – 2 kolizje

- droga powiatowa P5574 – 1 wypadek

e/ gmina Doruchów:

- droga W450 – 1 wypadek i 1 kolizja

f/ gmina Kraszewice:

- brak zdarzeń drogowych

g/ gmina Czajków

– brak zdarzeń drogowych


W grudniu 2014 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego 13 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 4 nietrzeźwych rowerzystów. Zatrzymano również 7 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy nie spowodowali żadnego zdarzenia drogowego.

 


W grudniu 2014 r. zdarzenia drogowe spowodowali:

- kierujący samochodami osobowymi - 22 zdarzenia

- kierujący samochodem ciężarowym –3 zdarzenia


W grudniu 2014 r. ofiarami wypadków drogowych byli:

- użytkownicy samochodów osobowych – 10

- użytkownicy samochodów ciężarowych 1

- rowerzysta - 1


STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

3

4

8

Od początku roku

49

43

52

Liczba kolizji drogowych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

31

55

32

Od początku roku

449

451

391

Ilość osób rannych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

2

3

12

Od początku roku

52

47

63

Ilość osób zabitych

2012

2013

2014

W bieżącym miesiącu

1

1

0

Od początku roku

9

5

11