Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - styczeń 2015r. r.

rd-rdINFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
NA TERENIE POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO
W MIESI¡CU STYCZNIU 2015r.
 
 
W styczniu 2015 r. na drogach powiatu zaistniały łącznie 2 wypadki drogowe oraz 31 kolizji drogowych. W wypadkach nie zginęła żadna osoba, a 2 zostały ranne.

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w styczniu 2015 r. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 14

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 4

- niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami - 3

- zwierzęta na drodze - 3


MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu styczniu 2015 r. były:

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga wojewódzka W449 – 2 kolizje

- droga krajowa K11 – 7 kolizji

- droga W444 - 1 kolizja

- droga powiatowa P5580 – 1 wypadek

b/ gmina Kobyla Góra:

- droga W449 – 2 kolizje

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga W449 – 1 kolizja

- droga W450 – 1 kolizja

d/ gmina Mikstat:

- droga wojewódzka W447 – 1 kolizja

- droga powiatowa P5583 – 2 kolizje

e/ gmina Doruchów:

- droga W450 – 1 kolizja

f/ gmina Kraszewice:

- brak zdarzeń drogowych

g/ gmina Czajków

– brak zdarzeń drogowych

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W styczniu 2015 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego 13 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 13 nietrzeźwych rowerzystów. Zatrzymano również 7 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu I 1 kierującego rowerem w stanie po użyciu alkoholu. Nietrzeźwy kierowca był sprawcą 1 kolizji drogowej.


SPRAWCY

W styczniu 2015 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 21 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowych spowodowali 4 zdarzenia.

 

OFIARY

W styczniu 2015 r. ofiarami wypadków drogowych byli:

- użytkownik samochodu osobowego – 1

- motorowerzysta - 1

 

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

1

4

2

Od początku roku

1

4

2

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

30

28

31

Od początku roku

30

28

31

Ilość osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

0

6

2

Od początku roku

0

6

2

Ilość osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

1

0

0