Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - luty 2015r.

rd-rdINFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO W MIESI¡CU LUTYM 2015r.

W lutym 2015 r. na drogach powiatu nie odnotowano wypadków drogowych, zaistniało jedynie 25 kolizji drogowych.

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w lutym 2015 r. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 4

- nieprawidłowe wymijanie – 3

- zwierzęta na drodze - 3

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 2


MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu lutym 2015 r. były:

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga wojewódzka W449 – 4 kolizje

- droga krajowa K11 – 3 kolizje

b/ gmina Kobyla Góra:

- droga P5581 – 1 kolizje

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga W449 – 2 kolizja

- droga W450 – 1 kolizja

d/ gmina Mikstat:

- droga wojewódzka W447 – 3 kolizja

e/ gmina Doruchów:

- droga W450 – 1 kolizja

- droga P5591 – 1 kolizja

f/ gmina Kraszewice:

- drogi gminne – 2 kolizje

g/ gmina Czajków

– brak zdarzeń drogowych


NIETRZEŹWI KIEROWCY

W lutym 2015 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego 10 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 5 nietrzeźwych rowerzystów. Zatrzymano również 9 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu.

Nietrzeźwy kierowca był sprawcą 1 kolizji drogowej.


SPRAWCY

W lutym 2015 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 10 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowych spowodowali 2 zdarzenia.


OFIARY

W lutym 2015 r. nie było żadnych ofiar wypadków drogowych.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

3

4

0

Od początku roku

4

8

2

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

29

25

25

Od początku roku

59

53

56

Ilość osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

6

3

0

Od początku roku

6

9

2

Ilość osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

0

2

0

Od początku roku

1

2

0