Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - marzec 2015r.

rd-rdINFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO W MIESI¡CU MARCU 2015r.

W marcu 2015 r. na drogach powiatu odnotowano 3 wypadki drogowe, w tym 1 ze skutkiem śmiertelnym oraz 42 kolizje drogowe.

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w marcu 2015 r. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 11 ( w tym wypadku ze skutkiem śmiertelnym)

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 8

- nieprawidłowe cofanie – 6

- nieprawidłowe omijanie - 5

- zwierzęta na drodze - 3


MIEJSCA ZAGROŻONE


Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu marcu 2015 r. były:

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga krajowa K11 – 1 wypadek i 4 kolizje

- droga wojewódzka W449 – 1 wypadek i 3 kolizje

- droga powiatowa P5580 – 2 kolizje

- ulice miasta – 8 kolizji

b/ gmina Kobyla Góra:

- droga wojewódzka W449 – 2 kolizje

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga wojewódzka W450 – 1 wypadek ze skutkiem śmiertelnym i 2 kolizje

- droga W449 – 3 kolizje

d/ gmina Mikstat:

- droga powiatowa P5582 – 1 kolizja

- droga gminna - 1 kolizja

e/ gmina Doruchów:

- droga W450 – 1 kolizja

- droga P5599 – 1 kolizja

- droga gminna 1 kolizja

f/ gmina Kraszewice:

- drogi gminne – 2 kolizje

g/ gmina Czajków

droga gminna – 2 kolizje


NIETRZEŹWI KIEROWCY

W marcu 2015 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego 17 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 12 nietrzeźwych rowerzystów. Zatrzymano również 4 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu i 1 rowerzystę będącego w takim stanie.

Nietrzeźwy kierowca był sprawcą 1 kolizji drogowej.


SPRAWCY

W marcu 2015 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 25 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowych spowodowali 6 zdarzeń, motorowerem 2 zdarzenia a 1 ciągnikiem.


OFIARY

W marcu 2015 r. ofiarami wypadków drogowych byli:

- użytkownicy samochodów osobowych - 2

- rowerzysta – 1.

 

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

3

3

3

Od początku roku

7

11

6

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

37

37

42

Od początku roku

96

90

97

Ilość osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

3

5

2

Od początku roku

9

14

7

Ilość osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

0

0

1

Od początku roku

1

2

1