Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - kwiecień 2015r.

rd-rdINFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO W MIESI¡CU KWIETNIU 2015r. W kwietniu 2015 r. na drogach powiatu odnotowano 7 wypadków drogowych, w których rannych zostało 18 osób oraz 42 kolizje drogowe.

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w kwietniu 2015 r. to:

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 4

- nieprawidłowe skręcanie – 4

- zwierzęta na drodze - 4

- niedostosowanie prędkości d warunków jazdy - 3

- nieprawidłowe cofanie – 3

- niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami - 3

MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu kwietniu 2015 r. były:

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga krajowa K11 – 2 wypadki i 2 kolizje

- droga wojewódzka W449 – 4 kolizje

- ulice miasta – 6 kolizji

b/ gmina Kobyla Góra:

- droga wojewódzka W449 – 1 kolizja

- droga powiatowa P5614 – 1 kolizja

- droga gminna – 1 kolizja

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga W449 – 1 wypadek i 2 kolizje

d/ gmina Mikstat:

- droga gminna - 1 kolizja

e/ gmina Doruchów:

- droga W450 – 1 wypadek i 1 kolizja

f/ gmina Kraszewice:

- droga powiatowa P5585 – 2 kolizje

g/ gmina Czajków

– brak zdarzeń

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W kwietniu 2015 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego 15 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 9 nietrzeźwych rowerzystów. Zatrzymano również 6 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu.

Nietrzeźwy kierowca był sprawcą 1 wypadku drogowego i 1 kolizji drogowej.

SPRAWCY

W kwietniu 2015 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 17 zdarzeń a kierujący samochodami ciężarowych spowodowali 4 zdarzenia.

OFIARY

W kwietniu 2015 r. ofiarami wypadków drogowych byli:

- użytkownicy samochodów osobowych - 7

- użytkownicy motocykli – 7

- motorowerzyści - 1

- rowerzysta – 1

- piesi – 1

- użytkownicy samochodów ciężarowych - 1.

 

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

6

2

7

Od początku roku

13

13

13

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

37

30

26

Od początku roku

133

120

123

Ilość osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

6

2

18

Od początku roku

15

16

25

Ilość osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

2

2

1