Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - styczeń 2016r.

rd-rdInformacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu ostrzeszowskiego w styczniu 2016r.
W minionym miesiącu Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowała:
2 wypadki drogowe oraz 38 kolizji drogowych. W wypadkach nie zginęła żadna osoba, z kolei 2 osoby zostały ranne.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

4

3

2

Od początku roku

4

3

2

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

28

30

38

Od początku roku

28

30

38

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

6

5

2

Od początku roku

6

5

2

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

0

0

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w styczniu 2016 r. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 10

- nieprawidłowe cofanie - 5

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 3

- nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd - 3

- zwierzęta na drodze - 2


MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu styczniu 2016 r. były:

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga W444 - 4 kolizje

- droga wojewódzka W449 – 1 wypadek i 2 kolizje

- droga krajowa K11 – 3 kolizje

b/ gmina Kobyla Góra:

- droga W449 – 2 kolizje

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga W449 – 2 kolizje

- droga W450 – 1 kolizja

d/ gmina Mikstat:

- droga wojewódzka W447 – 1 kolizja

- droga powiatowa P5574 – 1 kolizja

- droga powiatowa P5316 – 1 kolizja

e/ gmina Doruchów:

- droga W450 – 1 kolizja

f/ gmina Kraszewice:

- droga powiatowa P5585 – 1 kolizja

g/ gmina Czajków

droga powiatowa P5590 – 1 kolizja


NIETRZEŹWI KIEROWCY

W styczniu 2016 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego 6 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 1 nietrzeźwego rowerzystę. Zatrzymano również 2 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 2 kolizji drogowej.

 

SPRAWCY

W styczniu 2016 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 20 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowych spowodowali 3 zdarzenia. Tyle samo zdarzeń spowodowali piesi.


OFIARY

W styczniu 2016 r. ofiarami wypadków drogowych byli:

- piesi – 2 osoby