Stan Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - luty 2016r.

rd-rdInformacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu ostrzeszowskiego w lutym 2016r.
W minionym miesiącu Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowała: 2 wypadki drogowe oraz 39 kolizji. W wypadkach nie zginęła żadna osoba, jedynie 4 osoby zostały ranne.


 

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

4

0

2

Od początku roku

8

3

4

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

25

25

39

Od początku roku

53

55

77

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

3

0

4

Od początku roku

9

5

6

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

2

0

0

Od początku roku

2

0

0


PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w lutym 2016 r. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 12

- nieprawidłowe cofanie – 7

- zwierzęta na drodze - 6

- niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami - 5

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 3

- nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd - 3


MIEJSCA ZAGROŻONE

Najbardziej zagrożonymi miejscami na terenie powiatu ostrzeszowskiego w miesiącu lutym 2016 r. były:

a/ gmina Ostrzeszów:

- droga krajowa K11 – 1 wypadek i 9 kolizji

- droga wojewódzka W449 – 3 kolizje

- ulice miasta – 7 kolizji

b/ gmina Kobyla Góra:

- droga W449 – 4 kolizje

- drogi gminne – 3 kolizje

c/ gmina Grabów nad Prosną:

- droga W449 – 1 kolizja

- droga W450 – 1 kolizja

d/ gmina Mikstat:

- droga gminna – 1 wypadek

- droga powiatowa P5316 – 1 kolizja

e/ gmina Doruchów:

- droga W450 – 1 kolizja

- drga powiatowa P5576 – 1 kolizja

f/ gmina Kraszewice:

- droga powiatowa P5585 – 1 kolizja

- droga powiatowa P5586 – 1 kolizja

- droga gminna – 1 kolizja

g/ gmina Czajków

- brak zdarzeń


NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W lutym 2016 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu ostrzeszowskiego 14 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 3 nietrzeźwych rowerzystów. Zatrzymano również 6 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy nie spowodowali żadnych zdarzeń drogowych.

SPRAWCY

 

W lutym 2016 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 27 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowych spowodowali 4 zdarzenia. Rowerzysta spowodował 1 zdarzenie.

 OFIARY

W lutym 2016 r. ofiarami wypadków drogowych byli:

- piesi – 2 osoby

- użytkownicy samochodów osobowych – 1 osoba

- użytkownicy innych pojazdów – 1 osoba