Kolejne spotkania z seniorami ostrzeszowskich gmin - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne spotkania z seniorami ostrzeszowskich gmin

Data publikacji 17.11.2016

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie w ramach realizowanego autorskiego programu prewencyjnego, pt. "Seniorzy i młodzież - dwa pokolenia, jeden cel" wraz z przedstawicielem Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie zorganizowała kolejne spotkania dla seniorów z ostrzeszowskich gmin pod nazwą "Bezpieczny senior w domu i na drodze".

W dniu 14 i 21 listopada br. odbyły się kolejne spotkania z seniorami ostrzeszowskich gmin z udziałem funkcjonariusza Wydziału Prewencji w Ostrzeszowie, przedstawiciela Urzędu M. i Gm. w Ostrzeszowie p. Anety Pawlarczyk-Świtoń oraz funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej mł. asp. Patryka Moś. Spotkania zorganizowane zostały w ramach realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Ostrzeszowie programu prewencyjnego "Seniorzy i młodzież – dwa pokolenia jeden cel”. Podczas pogadanki, pt."Bezpieczny senior w domu i na drodze" poruszono tematykę bezpieczeństwa w kontaktach z osobami nieznanymi, innych narodowości, oszustw "na wnuczka, policjanta", podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza na terenach wiejskich i obszarach niezabudowanych.
 
Wspomniano także o instytucjach, odpowiedzialnych za udzielanie pomocy  (Policja, PCPR, MGOPS itp.), a także omówiono aplikacje „Moja Komenda” oraz Krajowe Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Ważnym elementem spotkania były informacje przekazane przez funkcjonariusza straży pożarnej dotyczące niebezpieczeństw w okresie grzewczym związanych np. z ulatnianiem się czadu, omówienie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru oraz poinformował o możliwości zakładania urządzeń zapobiegających zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzkiego (czujniki czadu).

Na spotkaniu uczestnikom przekazano ulotki informacyjne i poradniki dla seniorów.

W ramach profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas listopadowych spotkań seniorom oraz uczestnikom gry miejskiej, która odbyła się w dniu 11 listopada br. na terenie Ostrzeszowa podczas obchodów Święta Niepodległości, funkcjonariusze przekazali elementy odblaskowe w postaci opasek, promując w ten sposób akcję "Bądź widoczny na drodze".