Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ"

Data publikacji 20.10.2017

W miniony czwartek w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbyła się debata społeczna pt. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Było to już siódme z kolei spotkanie, w którym mogli wziąć udział mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego, a w szczególności osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Mikstat, gdzie w niedługim czasie przywrócony zostanie posterunek policji.

W dniu 19.10.2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbyła się siódma już debata społeczna. Tym razem zaplanowano ją w Mikstacie, aby zachęcić przede wszystkim mieszkańców miasta i gminy Mikstat do udziału w spotkaniu, z uwagi na planowane w najbliższym czasie otwarcie przywróconego do tego miasta posterunku policji. Spotkanie zorganizowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, na które oprócz mieszkańców zaproszono również lokalne władze samorządowe, przedstawicieli instytucji oraz służb wspierających Policję w dbaniu o bezpieczeństwo. Tematem przewodnim debaty było bezpieczeństwo na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim wprowadzeniem, podczas którego głos zabrali Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Henryk Zieliński. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie młodszy inspektor Andrzej Haraś, który w swoim wystąpieniu omówił zagadnienia dotyczące przestępczości, zdarzeń drogowych oraz realizację przedsiędwzięć profilaktycznych podemjowanych w roku bieżącym na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. 

Komendant Powiatowy Policji krótko wspomniał o postulatach, jakie były kierowane przez mieszkańców powiatu na ubiegłorocznej debacie oraz etapie ich realizacji.

Kolejną tematyką poruszoną na debacie było nowe narzędzie jakim jest KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA, która od 20 września 2016 roku działa na terenie województwa wielkopolskiego, a którą omówił Komendant Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną komisarz Wiesław Kolasiński, przybliżając raz jeszcze do czego służy przedmiotowa aplikacja i jak się nią posługiwać.

Kolejnym punktem spotkania było zaproszenie jego uczestników do wspólnego debatowania. Podczas wypowiedzi mieszkańców poruszano kwestie dotyczące godzin otwarcia posterunku policji, wskazywano miejsca niebezpieczne, gdzie gromadzi się młodzież oraz mieszkańcy oraz gdzie dochodzi do spożywania alkoholu czy środków odurzających. Uczestnicy poruszyli również kwestię braku wykonywanej na bieżąco wycinki krzewów (zwłaszcza tzw. samosiejek), które w chwili obecnej są zagrożeniem w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego, a tym samym dotarcia do osób znajdujących się we wnętrzu pojazdu. Na pytania i sugestie na bieżąco odpowiedzi udzielali Komendant Powiatowy Policji, Starosta Ostrzeszowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat. 

Młodszy inspektor Andrzej Haraś kończąc debatę zapewnił, że wnioski, które uczestnicy kierowali pod kątem zapewnienia ładu i porządku przez policję będą w miarę możliwości realizowane podczas wykonywania przez policjantów zadań służbowych, zwłaszcza przez dzielnicowych danego rejonu.