Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Mł. insp. Romuald Miling Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego

Data publikacji 22.06.2011

m2Mł. insp. Krzysztof Jarosz spotkał się dzisiaj z kadrą kierowniczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W trakcie spotkania nastąpiło odczytanie rozkazu Komendanta Głównego Policji dotyczące powołania mł. insp. Romualda Milinga na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Mł. insp. Romuald Miling powołany został z dniem dzisiejszym na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Rozkaz Komendanta Głównego Policji odczytany został podczas spotkania przez mł. insp. Adama Półtoraczyka Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu. Mł. insp. Romuald Miling, oficer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, od wielu już lat piastuje funkcje kierownicze w wielkopolskiej Policji. Kierując Komendą Powiatową Policji w Turku, a następnie Komendą Miejską Policji w Kaliszu, w roku 2010 awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
 Dowodząc pionem kryminalnym wielkopolskiej Policji ponownie dał dowody swego wielkiego zaangażowania w służbie i wysokich kwalifikacji zawodowych, stanowiących m. in. o rezultatach pracy uzyskiwanych przez podwładnych. Powołanie na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, poza awansem zawodowym,  wiąże się dla mł. insp. Romualda Milinga z przejęciem odpowiedzialności za służbę prewencyjną w garnizonie wielkopolskim.

 Mł. insp. Krzysztof Jarosz, szef wielkopolskiej Policji, po złożeniu gratulacji swemu zastępcy, przeszedł do kwestii związanych z wymiernymi rezultatami pracy wielkopolskich policjantów. Wysoka wykrywalność popełnionych przestępstw, a także inne kwestie związane z ogólnie pojętym bezpieczeństwem na terenie Wielkopolski spotkały się z uznaniem komendanta wojewódzkiego. Nie kryjąc zadowolenia mł. insp. Krzysztof Jarosz zwrócił jednak uwagę na dziedziny, które będąc szczególnie uciążliwymi dla społeczeństwa, wymagają stałego monitorowania i czujności ze strony funkcjonariuszy. Spektakularne policyjne akcje, zatrzymywania przestępców i ogólna walka z przestępczością to jedno. Niezwykle ważne jest jednak realne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, które budowane jest w oparciu o m. in. tzw. drobną przestępczość charakteryzującą się np. uszkodzeniami mienia, kradzieżami kieszonkowymi itp. Dlatego też walka w tym zakresie jest niezwykle ważną i istotną, zarówno ze strony Policji, jak i obywateli.
m2