Odprawa roczna podsumowująca rok 2012 - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna podsumowująca rok 2012

Data publikacji 28.01.2013

img_4692W miniony czwartek (24.01.2013r.) w sali sesyjnej starostwa powiatowego odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w minionym roku 2012.  W odprawie rocznej uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Jarosław Rzymkowski oraz zaproszeni goście – przedstawicie lokalnych samorządów.

 

W czwartek 25 stycznia 2013 roku w sali sesyjnej starostwa powiatowego w Ostrzeszowie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie za miniony rok 2012. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Jarosław Rzymkowski oraz zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych samorządów. Wyniki oraz rezultaty jakie Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie osiągnęła za rok 2012 przedstawili kolejno: podinspektor Tadeusz Królikowski – Naczelnik Wydziały Kryminalnego, nadkomisarz Lechosław Wróbel – Naczelnik Wydziały Prewencji i Ruchu Drogowego oraz  podinspektor Robert Froń – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.

CHARAKTERYSTYKA PRZESTÊPCZOŚCI.

W 2012 roku wszczęto ogółem 1082 postępowań przygotowawczych, w tym 383 postępowania dotyczące nietrzeźwych kierujących, 114 postępowania o charakterze gospodarczym. W kwestii przestępstw dotyczących siedmiu podstawowych kategorii, tj. rozboje, bójki i pobicia, włamania, kradzieże, kradzieże samochodów, uszkodzenia mienia, uszkodzenia ciała – wszczęto łącznie 247 postępowań.

SŁUŻBA PREWENCJI

W  2012 roku policjanci prewencji ujawnili łącznie 10.663 wykroczenia, za które: skierowano - 335 wniosków o ukaranie do Sądu, nałożono - 8068  mandatów karnych, zastosowano - 2122 pouczenia.   W Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w 2012 roku przebywało 345 ( ubr. 218 ) osób, natomiast ogółem zatrzymanych było 407 ( ubr. 274 ) osób z czego do wytrzeźwienia zatrzymano 142 osoby (133 mężczyzn i 9 kobiet).

Prewencja kryminalna, którą realizuje Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie, to programy prewencyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Wiodącym programem, który jest realizowany, to rządowy program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”, który obowiązuje od roku 2007 i ustanowiony jest do roku 2015. Wymieniony program swoim zakresem obejmuje: bezpieczeństwo w miejscu publicznym oraz w miejscu zamieszkania, w tym przemoc w rodzinie, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ochrona dziedzictwa narodowego. Ponadto KPP w Ostrzeszowie realizuje założenia wynikające z Krajowego Programu przeciwdziałania Narkomanii, który ustanowiony jest do roku 2016 oraz programy zlecone przez KWP w Poznaniu: „Bezpieczne Miasta”, „Bezpieczna Wieś”, „Bezpieczna Szkoła”.

Także należy podkreślić fakt, że policjanci prowadzą pogadanki, spotkania prewencyjne ze studentami Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku. W miesiącu maju 2012r. odbyła się prelekcja na temat przeciwdziałania oszustwom na szkodę osób starszych oraz  w miesiącu listopadzie pogadanka na temat bezpiecznej jazdy na rowerze. Powstająca świetlica dla seniorów i emerytów przy ulic Zamkowej z całą pewnością będzie sprzyjała lepszym kontaktom z tymi osobami.

Także istotnym działaniem prewencyjnym jest współpraca ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat” w Ostrzeszowie. Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie przy współpracy wymienionego stowarzyszenia była współorganizatorem już po raz siódmy festynu  dla dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich. Festyn tym razem odbył się w dniu 21 czerwca 2012r. w miejscowości Bobrowniki (gm. Grabów nad Prosną)  pod hasłem „SZKOŁA, DROGA, DOM – Moje i Twoje bezpieczeństwo”. Przedmiotowa impreza, to przede wszystkim edukacja poprzez zabawę, propagowanie bezpieczeństwa na drodze, w domu oraz podczas zabawy, kształtowanie właściwych postaw pieszych na drogach, wyposażenie najmłodszych uczestników ruchu na drodze w elementy odblaskowe, wskazywanie właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia. W festynie oprócz KPP w Ostrzeszowie uczestniczyły inne służby i instytucje: Państwowa Straż Pożarna, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Kaliszu, Nadleśnictwo z Przedborowa oraz Ratownictwo Medyczne. Dzięki takim spotkaniom dzieci oraz młodzież mogą z bliska zapoznać się z pracą tychże służb i instytucji.

RUCH DROGOWY  

Rok 2012 w stosunku do roku 2011 charakteryzował się: spadkiem ilości wypadków drogowych z 63 do 49, spadkiem ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym z 11 do 8, spadkiem ilości zabitych osób z 12 do 10, spadkiem ilości osób rannych z 77 do 52, wzrostem ilości kolizji drogowych z 413 do 448.

W roku 2012 odnotowano także 383 (w ubr. 370) przypadki kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości, z czego 199 (w ubr. 177) przypadków kierowania w stanie nietrzeźwości pojazdami mechanicznymi i 181 (w ubr. 193) rowerami.

Nietrzeźwi kierujący w roku 2012 spowodowali łącznie 32 (w ubr. 31) zdarzenia drogowe, w tym 5 (w ubr. 13) wypadków, w których 6 (w ubr. 5) osób zostało rannych oraz byli sprawcami 27 (w ubr. 18) kolizji drogowych. W roku 2012 nikt nie zginął w wypadku drogowym spowodowanym przez nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego w przeciwieństwie do roku 2011, kiedy śmierć z winy pijanych kierowców poniosło 5 osób.

Najczęstszymi przyczynami zdarzeń z winy kierujących pojazdami  były:

niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 108 zdarzeń,

nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu –   85 zdarzeń,

niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami –   50 zdarzeń,

nieprawidłowe cofanie –   42 zdarzenia, nieprawidłowe wyprzedzanie –   33 zdarzenia

Przyczynami wypadków ze skutkiem śmiertelnym powstałych z winy kierujących były:

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,

nieprawidłowe wyprzedzanie,

nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, nie udzielenie pierwszeństwa pieszemu

Najczęściej występującymi przyczynami zdarzeń niezwiązanymi bezpośrednio z zachowaniem uczestników ruchu drogowego były: zwierzęta na drodze – 1 wypadek i 46 kolizji, niewłaściwy stan jezdni – 14 kolizji

Rozkład zdarzeń drogowych na terenie gmin powiatu ostrzeszowskiego:

gmina Ostrzeszów – 260 zdarzeń,

gmina Grabów nad Prosną – 76 zdarzeń,

gmina Kobyla Góra - 57 zdarzeń, gmina Mikstat- 40 zdarzeń,

gmina Doruchów -  24 zdarzenia, gmina Kraszewice –  23 zdarzenia,

gmina Czajków – 17 zdarzeń.

img_4697img_4690img_4648img_4647img_4675img_4668img_4642img_4657img_4682img_4696img_4692img_4688img_4686img_4652img_4698img_4676img_4695