Nowe stanowiska w KPP w Ostrzeszowie - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe stanowiska w KPP w Ostrzeszowie

Data publikacji 22.01.2014

img_2496W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie utworzone zostały oddzielnie dwa wydziały:  Wydział Prewencji oraz Wydział Ruchu Drogowego. Wraz ze zmianami zostały powołane nowe stanowiska.

 


Zmiany głównie dotyczą podziału dotychczas funkcjonującego w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, który został rozdzielony na dwa odrębne wydziały, tj.: Wydział Prewencji oraz Wydział Ruchu Drogowego. Wraz ze zmianami zostały powołane trzy nowe stanowiska.

Na tej podstawie Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie młodszy inspektor Dariusz Bieniek wystąpił z wnioskiem do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o mianowanie na stanowisko:

- Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego -  podinspektora Roberta Fronia,

- Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji - aspiranta sztabowego Mikołaja Grygowskiego

- Asystenta Wydziału Ruchu Drogowego - sierżanta sztabowego Grzegorza Szmaja

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu przychylił się do wniosku i z dniem 1 lutego 2014 roku mianował wymienione osoby na utworzone stanowiska.

img_2496img_2493img_2494img_2495