KPP Ostrzeszów pomaga - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Ostrzeszów pomaga

Data publikacji 28.11.2014

blachaFunkcjonariusze i pracownicy Policji Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w miesiącu listopadzie bieżącego roku podjęli bardzo cenną inicjatywę dotyczącą dokonania zbiórki środków finansowych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach.

 

Pierwsze inicjatywy powstania Fundacji pojawiły się w latach 90-tych, a wynikały ze zdarzeń, które były tragiczne w skutkach: zaczęła rosnąć liczba policjantów, którzy zginęli podczas pełnienia służby. Naturalnym odruchem koleżanek i kolegów z pracy była chęć pomocy osieroconym rodzinom.

Na polecenie nadinspektora Jerzego Stańczyka ówczesnego Komendanta Głównego Policji zaczęto gromadzić informacje o materialnych warunkach osieroconych rodzin. W gmachu Komendy Głównej Policji powstała Tablica i Księga Pamięci ku czci poległych policjantów.

W 1997 roku podjęto próbę powołania Fundacji, której akt notarialny został podpisany przez Komendanta Głównego Policji nadinspektora Marka Papałę. W dniu 21 lipca, podczas obchodów Święta Policji, ogłosił powołanie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Zarejestrowanie Fundacji nastąpiło w dniu 13 listopada 1997r. w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Od samego początku nie brakowało ludzi dobrej woli, niosących pomoc Fundacji. Do tej cennej inicjatywy przyłączyli się policjanci i pracownicy Policji Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie wpłacając w dniu 25 listopada 2014 roku na konto fundacji kwotę ponad tysiąca złotych, będącą wsparciem dla rodzin i formą podziękowania funkcjonariuszom, którzy służąc poświęcili własne życiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom.