Debata społeczna (22.04.2015) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna (22.04.2015)

Data publikacji 23.04.2015

logo_dla_policjiW ramach programu prewencyjnego "Seniorzy i młodzież - dwa pokolenia jeden cel" Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie zorganizowała debatę społeczną dla tych dwóch grup społecznych, której celem było zatarcie granic i zacieśnienie współpracy pomiędzy osobami starszymi oraz młodzieżą.

W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Prosną 22 kwietnia br o godzinie 11 zorganizowano debatę społeczną w ramach programu prewencyjnego "Seniorzy i młodzież - dwa pokolenia, jeden cel". Za stołem prezydialnym zasiedli: Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - Zenon Cegła, Przewodnicząca Rady Powiatu - Marianna Powązka, Komendant Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną - podkom. Wiesław Kolasiński oraz gospodarz debaty Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek. W spotkaniu wzięło udział również około 150 osób.

Moderatorem i prowadzącym spotkanie był asp. szt. Piotr Zadka - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, który jest jednym z twórców wyżej wymienionego programu prewencyjnego. Debatę rozpoczęto od powitania wszystkich zgromadzonych gości oraz omówienia założeń spotkania.

Licznie przybyłych gości powitał Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Zenon Cegła, jak również Przewodnicząca Rady Powiatu Marinna Powązka, którzy zachęcili do aktywnego udziału w debacie.

Kolejnym etapem debaty była prezentacja stanu bezpieczeństwa powiatu ostrzeszowskiego, której dokonał Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek. Następnie Komendant przedstawił ilość mieszkańców poszczególnych gmin w odniesieniu do analogicznego czasookresu roku ubiegłego. Jednocześnie zaprezentowano krótki film, który odzwierciedlał poglądy młodzieży na temat seniorów, oraz opinię osób starszych o młodszym pokoleniu. Po omówieniu powyższych zagadnień zebrani w sali goście mogli zabrać głos.

Głównym tematem debaty było nawiązanie nici porozumienia i zrozumienia pomiędzy tymi dwoma grupami społecznymi. Dodatkowo zadbano, by dla każdej z tych grup omówione zostały kwestie bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do organizacji debaty zarówno młodzież jak i seniorzy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, która była podstawą do nawiązania dialogu. Obydwie strony chętnie dyskutowały zarówno o problemach swoich grup społecznych, ale też o występujących problemach w komunikacji pomiędzy młodzieżą a seniorami.

Pomimo kilku krytycznych uwag, które wymieniły ze sobą obie strony debaty, łatwo można było zauważyć nasuwający się wniosek. Konkluzją tego dialogu jest większa wyrozumiałość i wrażliwość na potrzeby tej drugiej strony. Według debatujących szacunek do drugiego człowieka jest podstawą poprawnej komunikacji.

Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek podziękował za uczestnictwo oraz zapewnił, że kolejne spotkania i przedsięwzięcia zaplanowane w ramach programu prewencyjnego "Seniorzy i młodzież - dwa pokolenia, jeden cel" zbliżą do siebie te dwie strony.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom przybyłym na debatę za uczestnictwo i aktywność podczas spotkania.

 

p1060708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p1060762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p1060769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p1060774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p1060779