Mandat karny za wypalanie traw (27.07.2016r.) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mandat karny za wypalanie traw (27.07.2016r.)

Data publikacji 28.07.2016

wypalanieW środę w godzinach wieczornych dyżurny ostrzeszowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypalaniu traw w miejscowości Grabów nad Prosną w rejonie ul. Kępińskiej. W związku z popełnionym wykroczeniem na sprawczynię nałożono mandat karny.

 

W środę (27.07.2016 roku) około godziny 18:00, po telefonicznym zgłoszeniu mieszkańca Grabowa nad Prosną, funkcjonariusze komisariatu udali się w rejon ul. Kępińskiej, na miejsce wypalania traw.

Podczas przeprowadzonej interwencji policjanci ustalili, że 31-letnia mieszkanka Grabowa nad Prosną, nie stosując się do przepisu Ustawy o ochronie przyrody dotyczącego zakazu wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwarów, wypalała uschnięte pozostałości traw i krzaków w obrębie swojej posesji.

Za popełnione wykroczenie na kobietę nałożono mandat karny, informując jednocześnie o niebezpieczeństwie rozprzestrzenienia się ognia, co mogło skutkować powstaniem pożaru. 


DLA PRZYPOMNIENIA I KU PRZESTRODZE !!!

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art. 131. Kto: 12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, - podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

§ 40. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:   1)   rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;

§ 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.  

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń:

Art. 82. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności:

b)  roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,

c)  pozostawia rozniecony ogień,

d)  korzysta z otwartego płomienia,

e)  wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne,

f)  porzuca nieugaszone zapałki lub niedopałki papierosów,

g)  dopuszcza się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.