Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie (04.10.2016r.)

Data publikacji 05.10.2016

dsc_2063Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński wręczył rozkaz personalny insp. Dariuszowi Bieniek, którego mianował na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz nadkom. Jerzemu Kupaj, któremu powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie.

We wtorek (04.10.2016r.) o godzinie 9:00, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyła się uroczystość z okazji zdania i powierzenia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie.

Z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasza Trawińskiego rozkaz personalny odebrał insp. Dariusz Bieniek, który został mianowany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu. Jednocześnie Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu rozkaz personalny wręczył nadkom. Jerzemu Kupaj, któremu powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie.

W uroczystości z okazji zdania i objęcia nowych obowiązków udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy ostrzeszowskiej komendy. Także na uroczystą zbiórkę przybyli przedstawiciele władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości i innych służb dbających o bezpieczeństwo na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Po uroczystym odczytaniu rozkazów personalnych, szef wielkopolskiego garnizonu nadinsp. Tomasz Trawiński podziękował odchodzącemu komendantowi za dotychczasową służbę. Podziękował także za współpracę z samorządem oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego. W swojej wypowiedzi podkreślił również swój wybór powierzając obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie nadkom. Jerzemu Kupaj. W wypowiedzi nawiązał do przebiegu jego służby w Policji, którą rozpoczął w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, następnie został przeniesiony do Poznania, gdzie pełnił służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Przekazujący obowiązki insp. Dariusz Bieniek w swoim przemówieniu podziękował za przeszło 10-letnią służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie. Słowa uznania skierował do współpracowników oraz do przedstawicieli lokalnych władz. Wspomniał o dokonanych zmianach, między innymi remont Komisariatu w Grabowie nad Prosną, remont Komendy Powiatowej czy wymiana taboru samochodowego. Podkreślił, że służba na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji była dla niego trudną lekcją życia, jednakże zaznaczył, że odchodząc z Ostrzeszowa czuje się dumny pozostawiając w takim stanie jednostkę.

"Wielki to dla mnie zaszczyt za obdarzenie mojej osoby zaufaniem i powierzeniem mi obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie" zaznaczył w swojej wypowiedzi nadkom. Jerzy Kupaj, który dotychczas pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie. Podkreślił, że z tutejszą jednostką związany jest już od czterech lat. Niemniej jednak zaznaczył, że jego przełożony był dobrym nauczycielem , co na pewno zaowocuje w przyszłości. Nadkom. Jerzy Kupaj w swoim wystąpieniu skierował słowa do przedstawicieli lokalnych władz samorządowych zapewniając o dalszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego. Wyraził również nadzieję na dalszą dobrą współpracę i zaangażowanie swoich podwładnych.

W kolejnym punkcie uroczystej zbiórki przybyli na uroczystość zaproszeni goście życzyli komendantom dalszych sukcesów zarówno na drodze służbowej oraz prywatnej.

dsc_2065dsc_2074dsc_2080dsc_2090dsc_2095dsc_2109dsc_2113dsc_2114dsc_2125dsc_2183dsc_2141dsc_2143dsc_2145dsc_2149dsc_2150dsc_2156dsc_2160dsc_2162dsc_2163dsc_2166dsc_2169dsc_2171dsc_2177dsc_2181dsc_2183dsc_2186dsc_0004dsc_0013dsc_0017dsc_0018dsc_0019dsc_0020dsc_0021dsc_0022dsc_0026dsc_0037