Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata Społeczna "Decydujmy Wspólnie" w Grabowie nad Prosną (20.10.2016r.)

Data publikacji 21.10.2016

dsc_0073W miniony czwartek (20.10.2016r.) Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie zorganizowali debatę społeczna pod nazwą "Decydujmy wspólnie" dla mieszkańców pięciu gmin na terenie działania Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosna. W spotkaniu osobiście uczestniczył Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego Lech Janicki, Burmistrz Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną Zenon Cegła, Wójt Gminy Doruchów Józef Wilkosz oraz Wójt Gminy Czajków Henryk Plichta.

Debata w szerokim słowa znaczeniu oznacza publiczne omawianie zagadnień, roztrząsanie problemów. Synonim terminu "debata", to także dyskusja, spór. Nie mniej jednak debata służy do ustalenia faktów, sformułowaniu problemów, a przede wszystkim poszukiwaniu rozwiązań.

Czwartkowe spotkanie rozpoczęło się w sali OSP w Grabowie nad Prosną kilka minut po godzinie 16:00. W spotkaniu osobiście uczestniczył Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego Lech Janicki, Burmistrz Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną Zenon Cegła, Wójt Gminy Doruchów Józef Wilkosz oraz Wójt Gminy Czajków Henryk Plichta. Niestety zorganizowane spotkanie nie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców pięciu gmin, bowiem na debatę przybyło zaledwie kilka osób chcących postulować w zakresie wspólnego bezpieczeństwa.

Po przedstawieniu programu debaty, jako pierwszy głos zabrał Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego Lech Janicki, który oświadczył, że czuje się jako współgospodarz przedsięwzięcia, tym samym bardzo ważne są dla niego problemy mieszkańców nie tylko w zakresie dróg, czy braku ciągów rowerowo-pieszych.

W kolejnym punkcie spotkania głos zabrał pełniący obowiązki I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie podisnp. Tadeusz Królikowski, który osobiście podkreślił, że stanowisko zastępcy piastuje dopiero od kilu dni, jednakże zaznaczył, że doskonale  znane mu są problemy małych jednostek Policji. Także podkreślił, że debata jest do dobrym narzędziem do kontaktu z mieszkańcami oraz wspólne rozwiązywanie problemów.

W kolejnym punkcie spotkania Komendant Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną kom. Wiesław Kolasiński przedstawił statystykę ogólnej przestępczości, zdarzeń drogowych, do których doszło na terenie powiatu ostrzeszowskiego z wyszczególnieniem na zdarzenia, jakie doszły na działania Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną. Także w swoim wystąpieniu zapoznał uczestników z dwoma nowymi narzędziami, jakie od miesiąca września zostały wprowadzone przez Policję do użytku publicznego, tj. KRAJOWE MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA oraz aplikacja na urządzenia mobilne MOJA KOMENDA.

Po wystąpieniu kom. Wiesława Kolasińskiego przystąpiono do debaty. Przybyli na spotkanie mieszkańcy kierowali swoje wnioski w zakresie niewłaściwego parkowania pojazdów na chodniku, stwarzanie zagrożenia przez kierujących pojazdami w godzinach rannych w rejonie jednej ze szkół oraz w zakresie braku ciągu pieszo-rowerowych. Prócz postulatów padały także ciepłe słowa pod adresem dzielnicowych oraz dobrej z nimi współpracy.

Z uwagi na brak innych postulatów gospodarze debatę zakończyli nieco wcześniej aniżeli planowali. Jednakże zapewnili uczestników spotkania, że wszystkie skierowane postulaty zostały zaprotokołowane, które następnie za pośrednictwem pism zostaną skierowane do właściwych instytucji celem ich dalszej realizacji. Z kolei wnioski kierowane do tutejszej Policji zostaną w miarę możliwości zrealizowane poprzez skierowanie służb we wskazane miejsca.

dsc_0085dsc_0090dsc_0141dsc_0127dsc_0114dsc_0112dsc_0139dsc_0102dsc_0133dsc_0093dsc_0121dsc_0073dsc_0125dsc_0135dsc_0096