TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTÊPSTW!!! - Komunikaty - KPP Ostrzeszów

Komunikaty

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTÊPSTW!!!

Data publikacji 16.02.2016

Przed nami kolejny, już 15. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Ideą przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w tym roku obchodzimy w dniach 22-27 luty. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnych porad udzielonych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli różnych instytucji, w trakcie dyżurów w wyznaczonych placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Wtegoroczną realizację przedsięwzięcia poza Komendą Główną Policji włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów oraz Naczelna Izba Lekarska.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osobyktóre posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzysądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Idea obchodów "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od samego początku przedsięwzięcie miało na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003r. o ustanowieniu 22 lutego dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. Nr 59 poz. 517). 
 
Policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie zapraszają osoby pokrzywdzone przestępstwem na trwające cały tydzień konsultacje:
 
Wdniach od 22 do 27 lutego 2016 roku w godzinach 8.00 - 22.00 w budynkuKomendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 27 policjanci będą udzielać informacji i porad (biuro nr 11). Można się również skontaktować telefonicznie: 997, 62 732 42 33, 62 732 42 39.
 
tydzien