Obowiązek oznakowania nieruchomości - Komunikaty - KPP Ostrzeszów

Komunikaty

Obowiązek oznakowania nieruchomości

Data publikacji 28.04.2014

Brak oznaczenia posesji przez właścicieli nieruchomości właściwym numerem oraz występujące nieprawidłowości w nazewnictwie ulic i miejscowości, to najczęstsze przyczyny utrudnień w pracy Policji oraz innych służb ratowniczych. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego apelujemy o jak najszybsze usunięcie tych nieprawidłowości. Pamiętajmy, że w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia liczy się każda sekunda, nie utrudniajmy służbom ratowniczym dojazdu złym oznakowaniem naszych posesji!

Podczas realizacji różnych działań przez Policję oraz służby ratownicze łatwość identyfikowania poszczególnych posesji ma ogromne znaczenie. Brak numerów na poszczególnych budynkach, brak tablic informujących o nazwie ulic i posesji powoduje znaczne utrudnienia w pracy tych służb. Często zdarza się tak, iż policjanci, ratownicy medyczni, strażacy oraz pracownicy innych służ odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa tracą cenny czas, aby ustalić adres gdzie zostali wezwani.

Mając na uwadze usprawnienie i przyspieszenie działań podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku, jak również tych ratujących życie i zdrowie ludzkie, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w miesiącu maju i czerwcu 2014 roku przeprowadzą działania informujące oraz represyjne.

W miesiącu maju funkcjonariusze będą sprawdzaćposesje, których właściciele nie dopełnili obowiązku umieszczenia na ścianie budynku lub ogrodzeniu numeru widocznego z ulicy, przy której posesja się znajduje. Z właścicielami, administratorami, dozorcami i użytkownikami takich posesji przeprowadzone zostaną rozmowy informujące. Policjanci będą informować mieszkańców o obowiązku umieszczenia numeruporządkowego na budynku jak również utrzymania go w należytym stanie. Wynika to wprost z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawa geodezyjnego i kartograficznego (tekst jednolity Dz.U.Z2010r.Nr 193, poz1287 z późn. zm.).

Miesiąc czerwiec będzie okresem działań sprawdzająco - represyjnych, podczas których stróże prawa sprawdzą czy uchybienia w zakresie oznakowania posesji zostały usunięte. Należy zauważyć, że brak realizacji obowiązku dotyczącego oznakowania numerem porządkowym posesji jak również nieumieszczenie tabliczki z nazwą ulicy lub miejscowości stanowi wykroczenie opisane w art. 64 kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest karą grzywny do 250 zł.