Podsumowanie – „Dwie strony sieci” - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

Podsumowanie – „Dwie strony sieci”

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie podsumowała przeprowadzone w pierwszym kwartale 2017 roku pogadanki z uczniami, a także rodzicami i gronem pedagogicznym, które odbywały się w ramach realizowanego projektu pt. „Dwie strony sieci”.

Uroczysta inauguracja nowego projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pt. „Dwie strony sieci” nastąpiła 26 października 2016 roku na terenie jednego z Multikin poznańskich. Celem projektu jest uświadamianie młodym ludziom oraz ich rodzicom, a także osobom na co dzień współpracującym z dziećmi i młodzieżą, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich podczas użytkowania sieci internetowej. Zajęcia odbywają się w oparciu o multimedialną lekcję, której częścią integralną są wypowiedzi specjalistów oraz osób, które za popełnione przez siebie przestępstwa m.in. za pośrednictwem sieci odbywają kary pozbawienia wolności.

Od początku roku funkcjonariusz ds. profilaktyki społecznej ostrzeszowskiej komendy przeprowadził 31 spotkań z uczniami, nie tylko klas VI, ale również na prośbę pedagogów i wychowawców z młodzieżą klas V szkół podstawowych oraz z uczniami klas I i II szkół gimnazjalnych, w których uczestniczyło 587 osób. Przeprowadzono również 5 spotkań z rodzicami i gronem pedagogicznym, w których uczestniczyło 183 osób.

Z uwagi na wagę przedmiotowego zagadnienia profilaktyka dotycząca cyberzagrożeń, obok bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wpisała się na stałe w prelekcje w placówkach oświatowych na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Autor: M/H