Pogadanka w ramach konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci" - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

Pogadanka w ramach konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci"

W miniony czwartek funkcjonariuszki z Wydziału Prewencji przeprowadziły pogadankę z uczniami Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu pt. "Uczeń bezpieczny w sieci".

W miniony czwartek, tj. 04.01.2018 roku funkcjonariuszki z Wydziału Prewencji ostrzeszowskiej komendy spotkały się z uczniami Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu w związku z udziałem placówki w ogólnopolskim konkursie pt. "Uczeń bezpieczny w sieci". Spotkanie obejmowało uczniów klas I-VIII, którzy zostali podzieleni na odpowiednie grupy wiekowe.

Spotkanie miało charakter pogadanki profilaktycznej na temat bezpieczeństwa w sieci. Podczas prelekcji poruszono kwestie związane z wpływem gier komputerowych oraz internetowych na zachowanie uczniów, czynów zabronionych popełnianych przez osoby nieletnie za pośrednictwem internetu, a zwłaszcza na portalach społecznościowych. Poinformowano także o możliwościach technicznych jakimi posługują się osoby popełniające przestępstwa za pośrednictwem internetu, polegające na pozyskiwaniu danych, wykorzystując do tego m. in. wbudowane w urządzenia elektroniczne kamery internetowe oraz mikrofony. Zwrócono uwagę na słownictwo jakiego używa młodzież komunikując się ze sobą informując jednocześnie, że dokonywane w sieci wpisy mogą ranić inne osoby, które o takim zachowaniu w stosunku do nich mogą powiadomić policję. 

Przypomniano również dzieciom i młodzieży, że materiały raz wrzucone do sieci nigdy już stamtąd nie znikają i niejednokrotnie zdarza się, że są one w nieodpowiedni sposób wykorzystywane przez osoby postronne.

Na zakończenie poruszono kwestię odpowiedzialności za przejawy demoralizacji i popełnianie czynów zabronionych oraz o karach jakie w stosunku do osoby nieletniej może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich.

 

Autor: Magdalena Hańdziuk